Gå til hovedinnhold

West Vanguard (1985)

Grunn gass-utblåsingen på boreriggen West Vanguard skjedde 6. oktober 1985 under boring av en letebrønn på Haltenbanken.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Utblåsingen førte gass opp på plattformen. Etter 20 minutter ble gassen antent, og eksplosjonen som fulgte resulterte i store materielle ødeleggelser.

Én person mistet livet i ulykken.

Hendelsen på West Vanguard er den siste alvorlige brønnhendelsen med omkomne på norsk sokkel.

Etter ulykken satte næringen i verk flere tiltak for å redusere risikoen for grunn gass utblåsninger. Ett av de viktigste lærepunktene har vært å bore pilothull for å ha bedre kontroll ved treff av grunne gasslommer.