Gå til hovedinnhold

Vill vekst til uro

Nye funn på norsk sokkel bidrar til høy vekst. Etterspørselen etter folk og utstyr er stor – men kravene til kvalitet, kapasitet og kompetanse er akkurat de samme som før.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Økt letevirksomhet gjorde 2011 og 2012 til to gode, men krevende år for norsk sokkel. Et allerede høyt aktivitetsnivå, kombinert med nye, store gass- og oljefunn byr nå på store muligheter - og utfordringer.

Flere store prosjekter har hatt dokumenterte milliardoverskridelser og direkte tap, også i samfunnsøkonomisk perspektiv. Årsakene til røde tall kan være mange og komplekse. Men betydningen av tilstrekkelig kompetanse og kapasitet i alle faser av virksomheten, er likevel åpenbar.

- I flere år har Ptil uttrykt uro for at det høye aktivitetsnivået skal bidra til mangelfull styring av prosesser og prosjekter, sier tilsynsdirektør Ingvill Hagesæther Foss.

- Og mangel på kapasitet og kompetanse har vært kilde til bekymring hos mange aktører i bransjen, ikke bare hos Ptil, understreker hun.

Dypeste alvor
Ptil har gjennom de siste fem årene vært tett på kompetanse- og kapasitetsutfordringene i næringen. Etaten har blant annet initiert egne og eksterne utredninger for å øke kunnskapsnivået, som grunnlag for informasjons- og foredragsvirksomhet, og som bakgrunn for tilsynsaktiviteter.

- Vi forventer selvsagt at seriøse aktører tar utfordringene på dypeste alvor, og at de selv tar nødvendige grep for å sikre kvalitet i alle ledd og faser av virksomheten, poengterer tilsynsdirektøren.

- Som tilsynsmyndighet er vi opptatt av at aktivitetene tilpasses de ressursene man har til rådighet, slik at aktiviteten alltid drives innenfor sikkerhetsmessig forsvarlige rammer, sier Hagesæther Foss.