Gå til hovedinnhold

Ula ned for telling

Allerede tidlig i granskingen av gasslekkasjen på Ula fant Ptil alvorlige regelverksbrudd som krevde at BP måtte utføre umiddelbare, fysiske tiltak på innretningen.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Onsdag 12. september 2012 inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på Ulafeltet.
Hendelsen førte ikke til personskade eller skade på innretningen, utover utstyret som var direkte involvert. Ptil vurderer likevel at potensialet i hendelsen var betydelig.

BP-opererte Ula ligger i Nordsjøen, helt sør på norsk sokkel, og er bygd ut med tre konvensjonelle stålinnretninger for produksjon, boring og boligkvarter. Lekkasjen inntraff i separatormodulen på produksjonsinnretningen.

Det var ingen personer i modulen da hendelsen fant sted. Anlegget ble stengt automatisk, og alt personell mønstret. Hendelsen førte til en lengre produksjonsstans på Ula.

Ptil gransker
Ptil besluttet å iverksette egen gransking av hendelsen.

Tidlig i arbeidet med granskingen ble det avdekket forhold ved brann- og eksplosjonsbeskyttelsen som ikke var i henhold til regelverkets krav.

Granskingsteamet fant at hovedbærestruktur og prosessutstyr ikke var påført passiv brannbeskyttelse. Det ble også identifisert mangler knyttet til integriteten til eksplosjonsskillene i prosessmodulen.

Umiddelbare tiltak
I november 2012 påla Ptil derfor BP å iverksette umiddelbare, konkrete tiltak for å korrigere, eventuelt kompensere for, manglende etterlevelse av krav til brann- og eksplosjonsbeskyttelse på produksjonsinnretningen.

Granskingsrapporten etter gasslekkasjen på Ula er ikke ferdig. Rapporten publiseres på våre nettsider når den ferdigstilles.