Gå til hovedinnhold

Texas City (2005)

Eksplosjonen ved BPs raffineri i Texas City i mars 2005, er én av de alvorligste arbeidsulykkene i USA de siste tiårene.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

15 personer mistet livet og nær 200 ble skadet i ulykken, som skjedde da et destillasjonstårn og en avblåsingstank ble overfylt av flytende hydrokarboner i forbindelse med en oppstart.

Lekkasjen førte til et større utslipp, etterfulgt av antennelse og eksplosjon i en gassky som hadde dannet seg. I tillegg til de menneskelige tapene, førte eksplosjonen og brannen til enorme materielle skader på og ved raffineriet.
 
Ulykken bidro til å aktualisere sammenhengen mellom ledelse og storulykker, etter at etterforskningen slo fast at katastrofen i første rekke var forårsaket av organisasjonsmessige og sikkerhetsmessige mangler på alle nivåer i selskapet.