Gå til hovedinnhold

Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Artikler i Sikkerhet - status og signaler 2012-2013:


 


 

  Tema:
  Storulykke


 
  Storulykker: 
  Den viktige historien

 
  Alexander L. Kielland (1980): 
  Det svarte døgnet

 

  Piper Alpha (1988):
  Marerittet
 


 
  Saga 2/4-14 (1989):
  Spøkelsesbrønnen

 
  Snorre A (2004):
  Intenst drama på Snorre A 


 

  Ptils beredskapssentral:
  Klar i krise


 
  Oppfølging av storulykker:
  Næring for læring

 

  Barrierestyring:
  Barrierer med begrepsforvirring


 

 
 
Viktig verktøy:
 
Nytt lys på risikoanalyse


 

  Risikoanalyse:
 
Statfjord ble springbrett


 

  
  Definerte fare- og ulykkessituasjoner:
 
Definitiv fare

 
 

  Nordområdene:
  
Ingen snarvei nordover 

 
 
  Landanlegg:
  I skuggen av Seveso
 
 
  Aldring og levetid:
  Langt liv betyr hard jobbing
 
 
  Næring i vekst:
  Entreprenørene kommer
 
 
  Deepwater Horizon:
  Langt fra ferdig med Deepwater
 
 
  Kompetanse og kapasitet:
  Vill vekst til uro

 
 Risikonivå på norsk sokkel (RNNP):
 Fra krangel til kartlegging
 
 
 Samsvarsuttalelse (SUT):
 SUT til å stola på
 
 
 Granskinger:
 
Dypt ned etter kunnskap
 
 
 Yme-utfordringene:
 Så ymse på Yme