Gå til hovedinnhold

Saipem med slagside

Mangelfull styring av kapasitet og kompetanse var årsaken til at Saipem-riggen Scarabeo 8 krenget under leteboring i Barentshavet i september 2012.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Den halvt nedsenkbare boreinnretningen Scarabeo 8 drev leteboring for Eni i Barentshavet da hendelsen skjedde.

Like etter klokken 15.00 tirsdag 4. september 2012 ble ventilen til én av ballasttankene utilsiktet åpnet. Ballasttanken ble fylt med vann, og innretningen ble liggende med en slagside på sju grader.

Det var 140 personer om bord da situasjonen oppsto. Alarm ble utløst, og det ble iverksatt full mønstring av personellet

Ingen storulykkesrisiko
Det var aldri fare for at innretningen skulle gå rundt, og hendelsen medførte etter Ptils vurdering ingen storulykkesrisiko. Ptil så likevel alvorlig på det som skjedde, og besluttet å granske hendelsen.

Mandatet for granskingen var avgrenset til å se på Saipems styring og sikring av kapasitet og kompetanse.

Granskingen identifiserte mangler ved forhold som er sentrale i det å drive forsvarlig virksomhet. Dette gjelder blant annet prosesser for å sikre etterlevelse av krav til kompetanse i sikkerhetskritiske funksjoner, bruk av informasjon av sikkerhetsmessig betydning og risikostyring.

Ledelsens ansvar
Avvikene som ble identifisert, omhandler ledelsens oppfølging, etterlevelse av interne krav til sikring av kompetanse og avviksbehandling, inkludert risikovurdering.

På bakgrunn av funnene i granskingen ga Ptil Saipem pålegg om å gjennomgå hvordan selskapet sikrer styring av prosesser, samt etterlevelse av egne krav, knyttet til bemanning og kompetanse og iverksette tiltak basert på denne gjennomgangen.

Selskapet ble også bedt om å iverksette tiltak som sikrer styring av prosesser og etterlevelse av krav knyttet til helse, miljø og sikkerhet i selskapet for øvrig.