Gå til hovedinnhold

Plikt til å varsle

Selskapene er gjennom regelverket pålagt å varsle myndighetene umiddelbart om fare- og ulykkessituasjoner tilhavs og på land. Ptil misliker når enkelte selskaper drøyer for lenge med å gi beskjed.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Hvert år mottar Ptil mellom 700 og 800 meldinger om uønskede hendelser. Regelverket er tydelig på hvilke hendelser som er varslingspliktige.

- Men forståelsen av regelverkskravene varierer, forteller Bryn Aril Kalberg, koordinator for beredskapsvaktlaget i Ptil.

- Hovedhensikten med ordningen er å sikre at vi får rask informasjon om de mest alvorlige hendelsene.

Men vi er i stadig dialog med næringen om hvilke hendelser som skal varsles, sier han.

- I en akutt situasjon skal selvsagt ikke varsling til oss komme i veien for selskapets håndtering av situasjonen.

Enkelte ganger ser vi imidlertid at Ptil ikke får varsel om hendelsen før flere timer seinere.

Det er ikke godt nok, og da blir saken tatt opp, påpeker Kalberg.