Gå til hovedinnhold

Montara (2009)

I august 2009 inntraff en utblåsing på den oppjekkbare boreinnretningen West Atlas og brønnhodeinnretningen på Montarafeltet i Timorhavet utenfor Australia.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Ingen menneskeliv gikk tapt, men utblåsingen varte i over to måneder. I den avsluttende fasen i boringen av avlastningsbrønnen, antente gassen og både West Atlas og brønnhodeinnretningen ble totalskadet i den påfølgende brannen.

Montara-utblåsingen nevnes ofte i sammenheng med Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen i 2010 (se sidene 24 og 42). De to hendelsene medførte at sikkerhet i petroleumsvirksomheten fikk stor, global oppmerksomhet.

Mange internasjonale utredninger, arbeidsgrupper og initiativer til forbedring ble igangsatt etter ulykkene, og gjennomgangene er på langt nær avsluttet. Heller ikke i Norge.