Gå til hovedinnhold

Klar i krise

Ptil er alltid på vakt for å kunne takle alvorlige situasjoner i petroleumsvirksomheten. De mest kritiske hendelsene havner i tilsynets beredskapssentral.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Ptils beredskapstelefon er bemannet døgnet rundt, hele året. Beredskapsvakten mottar og registrerer varslede hendelser, gjør de første vurderingene av alvorlighet og avgjør hvordan hendelsen skal følges opp.

Ved pågående hendelser hvor det er fare for liv og helse, kan Ptil beslutte å bemanne beredskapssentralen. Hovedoppgaven i en beredskapssituasjon er å føre tilsyn med at operatøren håndterer hendelsen på en forsvarlig måte og i henhold til regelverket.

I 2012 ble Ptils beredskapssentral bemannet fire ganger. I 2011 var antallet sju.

Vekket midt på natta
Én av de alvorlige hendelsene som førte til bemanning av beredskapssentralen i2012, var ulykken på den flyttbare boliginnretningen Floatel Superior.

Totalt 336 personer ble evakuert med helikopter fra innretningen 7. november, etter at et anker slo hull i skroget slik at innretningen krenget. Se egen sak om Ptils gransking av Floatel Superior-hendelsen

Bryn Aril Kalberg var beredskapsvakt i Ptil den natten, og ble vekket av telefon fra operatørselskapet Statoil klokka 04.15.

- Jeg skjønte umiddelbart at dette var alvorlig, og kalte inn en erfaren operasjonsleder som møtte meg i beredskapssentralen. Vi fikk også raskt inn en kollega med spesiell kompetanse på flyttbare enheter og forankring. Ledelse, tilsynskoordinator, pressetalskvinne og Arbeidsdepartementet (AD) ble også informert, forteller Kalberg.

I beredskapssituasjoner holdes AD løpende orientert om utviklingen og Ptils faglige vurdering av situasjonen.

Situasjonen forverres
I morgentimene forverret situasjonen på Floatel Superior seg ytterligere, og sentralen ble fullbemannet med relevante fagfolk, administrativ støtte og flere pressekontakter. Pågangen fra media var stor, noe som krevde tett dialog mellom fagpersonellet og pressekontaktene.

Beredskapsorganisasjonen fulgte redningsaksjonen tett fram til situasjonen ble regnet som avklart i 15-tiden.

Kalberg hadde rollen som beredskapsleder gjennom hele hendelsen, og opplevde situasjonen som dramatisk.

- Det er svært spesielt at operatør og reder evakuerer et så stort antall menneskeri så dårlig vær, påpeker han.

Øvelse gir trygghet
Kalberg har jobbet med beredskap i Ptil i snart 20 år, og har vært med på liknende hendelser tidligere. Erfaring er godt å ha. Det gir selvtillit og trygghet i jobben.

- Å ha jevnlige øvelser er også utrolig viktig. Selv om de aldri blir som en reell hendelse, er øvelser helt avgjørende for å bli dreven på den praktiske delen av det som skal håndteres. Det gir trygghet til de gangene det virkelig gjelder, sier han.

Seks store øvelser ble gjennomført i Ptils beredskapssentral i 2012. Fire av disse var i samspill med næringen, to var interne. I tillegg deltok Ptil i flere andre store øvelser i samarbeid med næringen og øvrige myndigheter.

Sentrale lokaler
Beredskapssentralen flyttet inn i nye lokaler våren 2012, og er nå sentralt plassert i hjertet av Ptil-bygget. De spesialtilpassede lokalene har god plass og moderne fasiliteter og gjør tilsynsmyndighetene godt rustet til å takle en krisesituasjon.

I forbindelse med åpningen av den nye sentralen ble det kjørt et intensivt program med trening og opplæring av alle ansatte som det er aktuelt å trekke inn i en beredskapssituasjon.

Kalberg er godt fornøyd med fasilitetene i den nye sentralen.

- Vi har moderne, tekniske hjelpemidler med gode backup-systemer dersom noe skulle feile. Vårt desidert viktigste verktøy er likevel telefonen. Uten kommunikasjon med omverdenen, er vi null verdt, understreker han.

Les også:  Plikt til å varsle