Gå til hovedinnhold

Gullfaks C (2010)

Den 19. mai 2010 mistet Statoil kontroll over brønn 34/10-C-6A på Gullfaks C-plattformen.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Hendelsen medførte ingen personskader eller utslipp, men den var svært alvorlig og kunne under ubetydelig endrete omstendigheter utviklet seg til en storulykke i form av en undergrunnsutblåsing og/eller eksplosjon.

Arbeidet med å gjenvinne kontroll og reetablere barrierene i brønnen pågikk i over to måneder.

Ptils gjennomgang av hendelsen avdekket alvorlige mangler ved Statoils planlegging av bore- og kompletteringsoperasjonen, og ved selskapsledelsens arbeid med å følge opp at aktivitetene ble gjennomført på en forsvarlig måte.

Gullfaks C-hendelsen bidro i tillegg til å belyse utfordringer knyttet til etterlevelse av regelverkskrav når det gjelder planer for avlastningsbrønner og overordnet brønnberedskap.