Gå til hovedinnhold

Granskinger: Dypt ned etter kunnskap

Gjennom granskinger graver Ptil dypt ned i de mest alvorlige hendelsene. Målet er å få mest mulig kunnskap om hva som gikk galt, slik at nye hendelser kan forebygges.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Ved alvorlige hendelser har operatøren eller den som er ansvarlig for driften, ansvar for å etablere gransking i selskapets regi. Dette er et krav i regelverket. Hensikten med gjennomgangen er å lære og å iverksette tiltak som kan forhindre lignende hendelser.

Generelt er oppfølging av uønskede hendelser en viktig del av Ptils tilsynsvirksomhet. Myndighetenes oppgave er å påse at aktørene følger opp regelverkets krav til gransking, forbedring og informasjonsformidling.

Ved de mest alvorlige hendelsene iverksetter Ptil egen gransking. Disse granskingene skjer på fritt og uavhengig grunnlag, og kommer i tillegg til selskapenes egen gransking.

Formålet med Ptils granskinger er å bidra til læring hos de involverte aktørene, næringen og involverte myndigheter.

Granskinger er ressurskrevende. Som regel krever det flere måneders intensivt arbeid i granskingsgruppen å ferdigstille en rapport. Før Ptil beslutter å starte gransking, gjøres det derfor en nøye vurdering og prioritering.

Hendelser som typisk kvalifiserer til at Ptil iverksetter egen gransking:


Ptils granskinger i 2012:

Heimdal: Gasslekkasje
 
Ula: Hydrokarbonlekkasje
 
Floatel Superior: Ankerhendelse
 
Scarabeo 8: Stabilitetshendelse
 

Mongstad: Rørbrudd og lekkasje