Gå til hovedinnhold

Farlig nær på Mongstad

Damplekkasjen på Mongstad i november 2012 hadde klart storulykkepotensial. Ptil ser alvorlig på det som skjedde og vil til bunns i årsaken.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Lekkasjen på Mongstad-anlegget i Hordaland oppstod da et avblåsningsrør for matevann i krakkeranlegget revnet. Matevannet holdt en temperatur på 245 grader Celsius, og da røret revnet, strømmet store mengder damp ut under høyt trykk. Lekkasjeraten er beregnet til cirka 78 kilo per sekund.

Planlagt arbeid
Det var ingen personer til stede da hendelsen skjedde. Men dagen før hadde et stillas blitt reist like ved skadestedet, og et arbeidslag skulle etter planen jobbet på stedet få timer etter at ulykken inntraff.

Konklusjonen er at dersom lekkasjen hadde skjedd på et annet tidspunkt, kunne flere personer blitt svært alvorlig skadet, i verste fall mistet livet.

Årsaken til rørbruddet var korrosjon under isolasjonen. Denne typen forvitring er et definert problem i hele bransjen, og noe alle landanleggene har programmer for å følge opp.

Snarrådig syklist
I tillegg til dampen som strømmet fra det avrevne røret, oppsto voldsom støy fra området ved krakkeranlegget. Det gjorde det umulig å kommunisere med kontrollrommet, og hendelsen ble ekstra krevende å håndtere.

En snarrådig uteoperatør som observerte ulykken, kastet seg på en sykkel og kom seg til et område hvor det var mulig å snakke med kontrollrommet. Deretter syklet han fram og tilbake med beskjeder.

Etter cirka 12 minutter klarte man å stoppe utslippet ved hjelp av en stengeventil.

Ptils granskingsrapport etter hendelsen er ikke ferdig.