Gå til hovedinnhold

Den viktige historien

I Sikkerhet - status og signaler 2012-2013 omtaler vi en rekke storulykker og alvorlige hendelser fra petroleumsvirksomheten. Ulykkene vi har valgt ut, utgjør ingen fullstendig oversikt over verken storulykkene eller alvorlige hendelser de siste årene.


Hendelsene er tatt med enten fordi de har skjedd i Norge, fordi de er viktige referansepunkter for sikkerhetsarbeidet i Norge eller fordi de har hatt spesiell innvirkning på arbeidet med storulykker i Ptil.

Hendelser omtalt i Sikkerhet - status og signaler 2012-2013:

     

 Ekofisk Bravo
 (1977)

 Alexander L.
 
Kielland (1980)

 West Vanguard
 (1985)
     
     
     
 Piper Alpha
 (1988)
 Saga 2/4-14
 (1989)
 Petrobras P-36
 (2001)
     
     
     
 Snorre A (2004)  Texas City (2005)  Big Orange/
 Ekofisk
(2009)
     
     
     
 Montara (2009)
 
 Deepwater Horizon
 (2010)

 
 Gullfaks C (2010)