Gå til hovedinnhold

Deepwater Horizon (2010)

Den 20. april 2010 eksploderte den flyttbare boreinnretningen Deepwater Horizon (DwH) på Macondofeltet i Mexicogolfen som følge av en kraftig utblåsing.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

11 personer omkom, og flere fikk alvorlige skader. Innretningen sank etter to døgn.

Mer enn fire millioner fat olje strømmet ukontrollert ut av brønnen før utblåsingen ble stoppet etter mer enn tre måneder.

Ulykken i USA demonstrerte behovet for å vurdere en rekke tiltak som kan bidra til bedre styring av storulykkerisiko i petroleumsvirksomheten over hele verden.

Se også Langt fra ferdig med Deepwater