Gå til hovedinnhold

Big Orange/Ekofisk (2009)

Natt til 8. juni 2009 kolliderte fartøyet Big Orange XVIII med den ubemannede vanninnsprøytingsinnretningen 2/4-W på Ekofiskfeltet.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen
Sikkerhet - status og signaler 2012-2013

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Fartøyet unngikk så vidt å kollidere med de bemannede innretningene Ekofisk 2/4-X og Ekofisk 2/4-C, da den passerte under broa mellom disse før den traff vanninnsprøytingsinnretningen. Potensialet for dødsfall og/eller skader på mennesker var dermed stort.

Den direkte årsaken til ulykken var at autopiloten ikke ble deaktivert før fartøyet entret sikkerhetssonen rundt feltet.

Ingen personer ble fysisk skadet, men ulykken forårsaket store materielle ødeleggelser på både innretningen og fartøyet.

Hendelsen regnes som en storulykke på grunn av de store økonomiske tapene og fordi flere innretningers integritet ble satt i fare.