Gå til hovedinnhold

Utsikt til innsikt

Fire bransjefolk, alle med bakgrunn fra Ptil/OD. Hvilke erfaringer sitter de igjen med? Endret perspektivet seg da de gikk fra stat til privat? Er det ting myndighetene burde gjort annerledes?
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

 

Min viktigste erfaring fra Ptil:
Det store kontaktnettet jeg fikk, både internt i Ptil og ute i bransjen, har vært verdt sin vekt i gull. Men også regelverkskunnskap; innsikt i og god kjennskap til detaljene og intensjonen for kravene. Årene i Ptil ga meg også god oversikt over sikkerhetsarbeidet og rollefordelingen i industrien.

Et godt råd til myndighetene fra mitt ståsted:
Av og til kan myndighetene fokusere for mye på konsulentbruk hos små selskaper som oss, til tross for at de fleste fagfolkene våre er egne ansatte.

Det viktige er at vi har gode og langvarige relasjoner til de konsulentene vi bruker, at det er kontinuitet i prosjektet og gode rutiner for erfaringsoverføring og at erfaringer omsettes til beste praksis i vårt styringssystem.

 

 

 

Min viktigste erfaring fra Ptil:
Skal jeg peke på ett forhold der arbeid hos myndighetene gir særlige muligheter for forståelse, så er det å jobbe med sammenhengene mellom politiske organ, partene i arbeidslivet, regulerende myndigheter, standardiseringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, forskning og utvikling og industrien.

Et godt råd til myndighetene fra mitt ståsted:
Refleksjonen etter fem år i Statoil, er at Ptil er litt mindre synlig enn jeg trodde, eller at dagliglivet her i oljeselskapet har tatt det meste av min oppmerksomhet.

Jeg tror likevel at jeg trygt kan si: Ha enda sterkere tro på det dere gjør, stå løpet ut og grav enda dypere når dere gjennomfører verifikasjoner. Det vil gi grunnlag for stadig sterkere strategisk prioritering – og med kun 170 ansatte, så er vel prioritering på maten hver dag.

 

 

 

Min viktigste erfaring fra Ptil:
Viktigheten av å jobbe tverrfaglig.

Et godt råd til myndighetene fra mitt ståsted:
Myndighetene bør tenke langsiktig. Ptil har en unik mulighet til å tenke langsiktig innenfor HMS, uten å være bundet av de samme rammevilkårene som industrien jobber under, eksempelvis internasjonale versus nasjonale strategier, eierinteresser og avkastningskrav.

Ptil har også tilgang til data fra hele industrien, i tillegg til internasjonale data gjennom samarbeidet myndighetene i mellom, som bør brukes aktivt til å se langsiktige trender og forstå framtidens risikobilde. På den måten kan Ptil lage et framtidsrettet regelverk og gode tilsynsstrategier.

 
 
 

 

Min viktigste erfaring fra Ptil:
Helhetsbildet, og den gode oversikten over sikkerhetsarbeidet i næringen og de ulike partene som er involvert. Samtidig ble jeg også veldig bevisst på det utvidete HMS-begrepet og hva det innebærer.

Et godt råd til myndighetene fra mitt ståsted:
Ptil må bli enda flinkere til å kommunisere det utvidete HMSbegrepet til næringen. Jeg tror næringen er på vei, men det er nok fremdeles mange der ute som ikke har den samme brede tilnærmingen til HMS som dere har, mange som ikke tenker over at for eksempel god vedlikeholdsstyring er god sikkerhet, eller at HMS må inngå som en sentral del av virksomhetsstyringen.