Gå til hovedinnhold

Til Ptil med penger

Arbeidsminister Anniken Huitfeldt startet jobben som politisk ansvarlig for sikkerheten i petroleumsvirksomheten med å øke Ptils budsjett. - Vi trenger en sterk tilsynsmyndighet, sier statsråden.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Det tok 18 dager fra Anniken Huitfeldt ble utnevnt til arbeidsminister til hun gjestet Ptil i Stavanger. Med seg på turen over fjellet hadde hun et løfte om 20 ekstra budsjettmillioner til styrking av Ptil. En nødvendig økning, mener Huitfeldt:

- Vi gjør dette for å sikre en fortsatt sterk og synlig tilsynsmyndighet som kan ivareta et høyt sikkerhetsnivå på norsk sokkel. Petroleumsnæringen er en svært kunnskapsintensiv næring, og jeg vet hvilken rolle dere spiller i forhold til å skape sikkerhet. Ptil bidrar til å videreutvikle denne kunnskapsintensive industrien gjennom måten dere driver tilsyn på, sier Huitfeldt.

ULYKKER De siste årene har utviklingen i petroleumsnæringen vært preget av økt aktivitetsnivå og endringer i aktørbildet. Flere alvorlige hendelser og nestenulykker, nasjonalt og internasjonalt, viser det store risikopotensialet som er knyttet til denne bransjen.

Statsråden er tydelig på storulykkepotensialet i næringen, og viktigheten av å drive forebyggende arbeid:

- Sikkerhetsnivået i norsk petroleumsvirksomhet er jevnt over godt, i tråd med vår ambisjon om at Norge skal være verdensledende når det gjelder sikkerhet. Men vi er nødt til å være på vakt. Risikopotensialet er stort. Ulykker skjer heldigvis ikke ofte, men når de skjer, kan det være storulykker vi snakker om. De er få, men katastrofale, sier hun.

- For Ptil kommer pengene godt med. Budsjettøkning har stått på Ptils ønskeliste i flere år, og de ekstra midlene vil gå til å fortsette det gode arbeidet som skjer i organisasjonen, og til å øke kapasitet og kompetanse i tilsynet, sier Ptils direktør, Magne Ognedal.


Arbeidsminister Anniken Huitfeldt. Foto: Gunlaug Leirvik
 

BEREDSKAP Under besøket i Stavanger fikk statsråden også omvisning i Ptils beredskapssentral, og informasjon om etatens rolle og oppgaver i en beredskapssituasjon. Huitfeldt var tydelig imponert.

- Mitt inntrykk er at det her er snakk om veldig kompetente folk som kan jobben sin, og en organisasjon som har veldig mye å tilføre andre samfunnsområder når det gjelder beredskapsarbeid, sier hun.

Anniken Huitfeldt tiltrådte som arbeidsminister 21. september i år. Hun overtok da etter statsråd Hanne Bjurstrøm, som fikk avskjed i nåde.

Avstanden fra Kulturdepartementet til Arbeidsdepartementet (AD) kan virke stor. Men overgangen fra å gratulere norske OL-medaljister og debattere offentliggjøring av 22. juliintervjuer til å stake ut kurs for regjeringens arbeidsmarkedspolitikk, ta hånd om velferds- og pensjonsordninger og ha det politiske ansvaret for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet, er mindre enn den kan synes, bedyrer Huitfeldt.

- Jeg har som politiker alltid vært opptatt av alle samfunnsområder. Ansvaret som ligger under AD, er i hjertet av mitt politiske engasjement, sier hun.

ERFAREN Om Huitfeldt er ny som arbeidsminister, har hun likevel solid politisk erfaring. Som 18-åring, i 1985, ble hun valgt til leder for Ullensaker AUF, hjemme på Jessheim i Akershus. Siden har det gått slag i slag med politiske verv og oppgaver. Hun ledet AUF sentralt fra 1996 til 2000, og ble valgt inn på Stortinget for Arbeiderpartiet i Akershus i 2005.

I februar 2008 mønstret hun for første gang på som mannskap i Stoltenberg II-regjeringen, da som barne- og likestillingsminister. Etter stortingsvalget i 2009 ble hun utnevnt ti kulturminister. Og nå i høst tok hun altså politisk kontroll over AD, sitt tredje departement på under fire år.