Gå til hovedinnhold

Operatører på topp

Utfordringene knyttet til rekruttering øker dess lenger ned i oljeindustriens næringskjede du befinner deg.
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Forskningsrapporten Mangel på teknologer i Stavangerregionen – Utfordringer og løsninger (IRIS, 2012) konstaterer at operatørselskapene og de globale bore- og brønnserviceselskapene ikke har problemer med å få tak på de nyutdannede de trenger, men begynner å merke problemer med rekruttering av seniorpersonell.

For selskaper innen boreoperasjoner, nybygg/vedlikehold/modifikasjon, subsea og driftsstøtte, begrenser teknologmangelen mulighetene for ekspansjon og bidrar til en kraftig kostnadsøkning.

Årsaken til forskjellene mellom segmentene synes å skyldes at bedriftene øverst i næringskjeden i oljebransjen (operatørselskaper og globale boreog brønnserviceselskaper) rekrutterer teknologer fra bedrifter lenger ned i næringskjeden.