Gå til hovedinnhold

Kamp om kompetanse

Det rekordhøye aktivitetsnivået bidrar til å støvsuge arbeidsmarkedet for flinke folk. Men går det ut over sikkerheten når kloke hoder blir et knapphetsgode?
Artikkelen er hentet fra publikasjonen Dialog nr.1

Bestilling (gratis):
Send en e-post til
margrethe.hervik@ptil.no

Og bølgen fortsetter i årene som kommer. Flere nybygg er på beddingen. Det gir igjen behov for flere tusen nye arbeidsplasser. Både til sjøs og på land.

Jørgen Arnesen, COSL

- Til nå har det har ikke vært problem å få tak i folk. Men det er en utfordring, både for oss og for andre etablerte selskaper, å beholde erfarent personell. Som arbeidsgiver må du både gjøre det attraktivt å søke jobb i selskapet – og ikke minst attraktivt å bli værende.

- Utfordringen med for lite kompetente ressurser vil nok næringen først kjenne på kroppen om noen år. Vi har tid til å utdanne tilstrekkelig folk til å dekke behovet i næringen. Men vi må begynne nå.

Tidenes opptur
Petroleumsvirksomheten har satt alle kluter til. Det er all time high – hvert år. Nye funn i Nordsjøen og Barentshavet gir ekstra fart, men tempoet er generelt høyt og økende i alle faser av virksomheten, fra leting og utbygging, via produksjon og vedlikehold, til nedstenging og fjerning.

Ved siste kvartalsoppdatering i september anslo Statistisk sentralbyrå (SSB) neste års investeringer i olje- og gassvirksomheten til hele 204 milliarder kroner.

Anslaget for 2013 er det høyeste som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Økningen kommer innenfor feltutbygging, felt i drift, letevirksomhet og landvirksomhet.

Vill vekst
Det høye aktivitetsnivået skaper vekst og velstand. Men aktivitetsnivået blir samtidig holdt fram som problematisk i forhold til å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse og kunne styre virksomheten på en god måte.

Enkelte har tatt orde for å bremse veksten. Det er ikke Ståle Kyllingstad, styreleder i Norsk Industri Olje&Gass og konsernsjef i IKM-gruppen, enig i:

Ståle Kyllingstad, IKM

- Hadde noen kunnet si meg hvordan det var mulig å sette på disse såkalte ”bremsene”, skulle jeg gjerne vært med på å diskutere det, men jeg ser ikke hvordan dette skal gå til. Vekst og utvikling er sunt, sier han.

- Jeg tror vi kommer til å ha vedvarende manko på kvalifisert arbeidskraft i mange år framover, sier Kyllingstad.

Han deler ikke uten videre bekymringen i forhold til mangel på kapasitet og kompetanse.

- Nei, ikke nødvendigvis. Hvis aktivitetsnivået blir alt for høyt, ser jeg at det kan bli problematisk. Men vi er ikke der i dag. Det er manko på kvalifisert arbeidskraft, ikke minst innenfor engineering. Men min påstand er at dette ikke påvirker sikkerheten eller kvaliteten på det vi leverer.

- At aktivitetsnivået er høyt, er ikke et problem. Det er en utfordring. En positiv utfordring. Vi skal være glade for at vi har nok å gjøre.

Kjenner presset
Som den suverent største aktøren i norsk oljevirksomhet, er Statoil ettertraktet som arbeidsgiver, men også her merkes det at kampen om kompetansen hardner til. Det bekrefter Tone Rognstad, direktør for rekruttering i Statoil.

Tone Rognstad, direktør for rekruttering i Statoil

- Statoil er en attraktiv arbeidsgiver. Hver dag mottar vi over 200 cv-er. Men kampen om de beste hodene er global; vi konkurrerer i et internasjonalt marked.

Selskapet bruker hvert år store summer på tiltak som skal styrke rekrutteringen til bransjen, både på kort og lang sikt. Dette er tiltak som kommer flere enn Statoil til gode. Som operatør er Statoil helt avhengig av at partnere og leverandører også har den kapasiteten og kompetansen som er nødvendig, understreker Rognstad.

Men uansett: Sikkerheten kommer alltid først.

- Hvis vi ikke har nok folk med rett kompetanse til arbeidsoppgavene våre, er vi nødt til å prioritere. Vi vil ikke gå på kompromiss med sikkerheten, da lar vi heller oppgaver stå ugjort, sier Rognstad.