Gå til hovedinnhold

Petroleumstilsynet sin årsrapport 2015

Petroleumstilsynet sin årsrapport kjem ut i siste halvdel av april og fell saman med publiseringa av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).


Årsrapporten omfattar blant anna:

- fråsegn frå leiaren
- introduksjon til verksemda og hovudtal
- aktivitetar og resultat frå året
- styring og kontroll i verksemda
- vurdering av framtidsutsikter
- årsrekneskap