Gå til hovedinnhold

Salerno til Arctic Safety Summit

Brian Salerno, direktør i det amerikanske Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSSE), kommer til Arctic Safety Summit. Han vil fortelle om hvorfor USA kommer med nye krav til leteboring i nord.


Tid: 29.-30. oktober 2015

Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø

Påmelding
Program
Deltakerliste (per 22.9.15)

 

Som et ledd i Petroleumstilsynets satsing på Barentshavet, arrangerer vi en tredagers-konferanse der målet er å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene. Overordnet blikk, status, behov, erfaringer og utfordringer i Arktis er stikkord for summiten.

Fag- og forskningskonferanse
29. og 30. oktober arrangerer Ptil og Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet en felles fag- og forskningskonferanse som belyser sentrale aspekter og utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel. I tillegg gjør vi opp status for de viktigste sikkerhetsrelaterte prosjektene som er under arbeid.

Brian Salerno

 

Ved siden av Brian Salerno deltar blant annet Mike Tipton (professor, University of Portsmouth, UK), Torkjel Tveita, (professor, UiT/Norges arktiske universitet), Anne Myhrvold, (direktør, Ptil) og Aud Nistov (fagsjef HMS, Norsk olje og gass) – sammen med en rekke andre.

Praktisk informasjon
Deltakeravgiften for konferansen er 3 500,-  Dette inkluderer et enkelt velkomstarrangement på Scandic Ishavshotell kvelden før konferansen (28. oktober), samt lunsj i forbindelse med konferansen 29. og 30. oktober.

Vi har forhåndsreservert en rekke rom på Scandic Ishavshotell og på ett av nabohotellene i forbindelse med arrangementet. Bestillinger gjøres via

77 66 64 00 eller til ishavshotel@scandichotels.com

Oppgi Arctic Safety Summit som referanse.