Gå til hovedinnhold

Presentasjoner fra fag- og forskningskonferansen Arctic Safety Summit

Her finner du presentasjoner fra innlegg på fag- og forskningskonferansen Arctic Safety Summit i Tromsø 29.-30. oktober 2015.


Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerte vi en tredagers-konferanse i Tromsø der målet var å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene. Overordnet blikk, status, behov, erfaringer og utfordringer i Arktis var viktige stikkord for summiten.

29. og 30. oktober arrangerte vi en fag- og forskningskonferanse i samarbeid mellom Ptil og Universitetet i Tromsø/Norges arktiske universitet. På programmet stod en rekke spennende foredragsholdere som belyste sentrale aspekter og utfordringer ved petroleumsvirksomhet lengst nord på norsk sokkel.