Gå til hovedinnhold

Overlevelse i sjø på Arctic Safety Summit

Hvilke faktorer er avgjørende for overlevelse i sjø? Dette spørsmålet er ett av flere som blir stilt når fysiologiprofessor Mike Tipton går på talerstolen under Arctic Safety Summit i Tromsø i slutten av oktober.


Mike Tipton er professor ved universitetet i Portsmouth i Storbritannia og har i en årrekke forsket på overlevelse i sjøen.

Tipton har blant annet intervjuet en rekke mennesker som har overlevd skipsforlis og utført eksperimenter for å øke forståelsen for de fysiologiske mekanismer som inntrer når mennesker blir liggende i vann og hvilke faktorer som spiller en rolle for overlevelse.

Tipton har gitt ut flere bøker om dette emnet, blant annet «Essentials of Sea Survival» (2002), som er skrevet sammen med forskerkollega Frank Golden.

Konferansen Arctic Safety Summit arrangeres i Tromsø 28.-30. oktober. Det tre dager lange arrangementet starter med en topplederkonferanse, som samler de viktigste beslutningstakerne og premissleverandørene for sikker og framtidsrettet aktivitet i nord. Arrangementet avsluttes med en fag- og forskningskonferanse, som arrangeres i samarbeid mellom Ptil og Universitetet i Tromsø/Norges Arktiske Universitet.

Det er fortsatt noen ledige plasser igjen på fag- og forskningskonferansen Arctic Safety Summit. Påmeldingen stenger torsdag 22. oktober.