Gå til hovedinnhold

Arctic Safety Summit 2015: Presentasjoner fra topplederkonferansen

Her finner du presentasjoner fra topplederkonferansen under årets Arctic Safety Summit i Tromsø 28. oktober.


Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerte vi en tredagers-konferanse der målet var å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene.

Arctic Safety Summit 2015 ble innledet med en topplederkonferanse for 140 spesielt inviterte gjester.