Gå til hovedinnhold

Arctic Safety Summit 2015

Som et ledd i Ptils satsing på Barentshavet, arrangerer vi en fag- og forskningskonferanse i Tromsø 29.-30. oktober der målet er å se mulighetene for området i sammenheng med de sikkerhetsmessige aspektene.