Gå til hovedinnhold

Arbeidsrelatert sykdom

Alle leger har plikt til å melde fra til Arbeidstilsynet om sykdom som legen antar skyldes pasientens arbeidssituasjon.


Mer informasjon om meldeplikt, hva som skal meldes og skjema for melding finner du på Arbeidstilsynets nettsted.
 

Merk: Kun leger skal sende inn skjemaet.