Gå til hovedinnhold

Arbeidsmiljøforskriftene

Forskrifter til arbeidsmiljøloven er fastsatt av Arbeidsdepartementet og håndhevet av Arbeidstilsynet og Ptil på sine respektive myndighetsområder.


Kravene i arbeidsmiljøforskriftene må ivaretas som en integrert del av kravene i det helhetlige helse-, miljø- og sikkerhetsregelverket for petroleumsvirksomheten for øvrig.

Følgende arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013:
(Alle lenker til Lovdata)