Gå til hovedinnhold

Presentasjoner etter IA-seminar

NAV Arbeidslivsenter og Petroleumstilsynet arrangerte 9. juni seminaret ”Forebygging og oppfølging offshore”.

Seminaret tok utgangspunkt i lovverket som gjelder for generell og individuell tilrettelegging på arbeidsplassen, og ga kunnskap om hva som skal til for å skape et helsefremmende arbeidsmiljø.

Målgruppen for seminaret var ledere med personal- og HMS-ansvar, tillitsvalgte, verneombud og IA-kontaktpersoner. Seminaret var fulltegnet med 30 deltakere.

Se lenke til presentasjoner i høyre marg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Irene B. Dahle, sjefingeniør
E-post: IreneB.Dahle@ptil.no