Gå til hovedinnhold

Personskadar på norsk sokkel 2004-2015

Petroleumstilsynet sin statistikk over antal personskadar på faste og flyttbare innretningar for perioden 2004-2015 er no klar.