Gå til hovedinnhold

Ny veileder for vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har utarbeidet en veileder om vurdering av risiko for muskel- og skjelettplager. Veilederen viser gjennomføring av risikovurdering trinn for trinn.


Den nye veilederen har fått navnet Kan ansatte få muskel- og skjelettplager av arbeidet – En veileder om vurdering av risiko. Veilederen finner du nederst i artikkelen, eller på Arbeidstilsynets nettsider

Veilederen er et bidrag til å heve standarden for hva som er godt nok og til å tydeliggjøre kravene til gjennomføring av en risikovurdering. På denne måten kan arbeidsgivere og fagpersoner enklere vurdere risikoen for at ansatte kan få muskel- og skjelettplager av arbeidet.

Veilederen beskriver gjennomføringen av risikovurderingen "trinn for trinn", der planlegging, medvirkning, kompetanse, evaluering og dokumentasjon er viktige stikkord.

Formålet er å bidra til at risikovurderinger gjennomføres på en systematisk måte og at de ulike fasene i risikovurderingen blir tilstrekkelig ivaretatt. Den skal også klargjøre hva tilsynsmyndighetene krever når pålegg om risikovurdering blir gitt.