Gå til hovedinnhold

Arktisk myndighetssamarbeid

- På sikkerhetsområdet bør det ikke være noen hemmeligheter, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold om det nyetablerte Arctic Offshore Regulators Forum (AORF).

AORF er et samarbeidsforum med medlemmer fra sikkerhetsmyndighetene i USA, Canada, Russland, Island, Grønland, Finland, Sverige og Norge. Hensikten er å diskutere og evaluere utfordringer og muligheter knyttet til sikkerhet, for å bidra til et høyt sikkerhetsnivå for petroleumsvirksomhet i Arktis.

- Flere av de andre landene i forumet har hatt aktiviter i Arktis i lang tid og har mye operasjonell erfaring som vi kan trekke på. Det er  i tillegg de samme internasjonale selskapene som nå satser på norsk sokkel. Det gjør at vi kan lære noe om hvordan disse operatørene  samarbeider med myndighetene, sier fagdirektør i Ptil, Finn Carlsen.

I oktober var medlemmene samlet til møte i Tromsø i anledning Arctic Safety Summit 2015.