Gå til hovedinnhold

Aldring og levetidsforlengelse

Svært mange innretninger på norsk sokkel er i ferd med å passere opprinnelig forventet levetid. Hva betyr det for storulykkerisikoen?


Innretningene på norsk sokkel blir stadig eldre. I løpet av det neste tiåret kommer mer enn 20 nye plattformer, flyttbare innretninger og rørledninger til å nå aldersgrensen. 

Hva er levetidsforlengelse?
Ny teknologi, nye driftsmetoder og tiltak som gjør det mulig å få opp mer olje og gass enn det som opprinnelig var planen, gjør at rettighetshaverne ofte ønsker å bruke de gamle innretningene også etter at de har nådd aldersgrensen.

Å bruke de gamle innretningene ut over designlevetiden vil i mange tilfeller være samfunnsøkonomisk fornuftig. Samtidig er det ikke akseptabelt at levetidsforlengelse av aldrende innretninger går ut over sikkerheten.

Hovedprioritering fra 2006 til 2009.
Aldring og levetidsforlengelse var én av hovedprioriteringene våre fra 2006 til og med 2009, og mange av de målene vi satte for hovedprioriteringen ble nådd i løpet av disse årene.

Eksempler:

  • standardisering
  • utvikling av felles retningslinjer
  • metodikk og kunnskapsoppbygging.

Enkelte områder gjenstår, blant annet med hensyn til regelverksutvikling.

Vi  vil fortsette å bruke kunnskapen vi har opparbeidet om aldring og levetidsforlengelse i vår videre oppfølging av næringen. Selv om vi har fått til resultater, er det fortsatt utfordringer som gjenstår. Blant annet vil overlevering av kunnskap til næringen være viktig framover.