Gå til hovedinnhold

Aktivitetsforskriften


Fortolkninger av krav i aktivitetsforskriften

 

KAPITTEL I INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Virkeområde

23/3/2004 HVOR FINNER JEG REGELVERKET FOR DYKKING?

 

KAPITTEL II ORDNINGER ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN

§ 4 Koordinerende arbeidsmiljøutvalg for felt og felles, stedlige arbeidsmiljøutvalg for flyttbare innretninger

17/3/2002 SKAL DET OPPRETTES LOKALE AMU FOR DRIFTSENHETER?
12/2/2004 OM KRAVENE TIL FELLES AMU OG AMU FOR VIRKSOMHETEN
12/2/2004 HVILKE RETTIGHETER HAR K-HVO?
17/6/2004 HELIKOPTERTRANSPORT OG HELIKOPTERSIKKERHET I AMU
30/8/2004 HVILKET VEDTAK GJELDER VED MOTSTRIDENDE VEDTAK I AMU OG KOORDINERENDE AMU?
4/10/2004 SAMMENSETNINGEN AV FELLES, STEDLIGE AMU PÅ FLYTTBARE INNRETNINGER
4/2/2005 VALG AV K-HVO - HVA ER BEREGNINGSGRUNNLAGET NÅR VI ER ORGANISERT SOM TO JURIDISKE ENHETER?
8/2/2005 EGET VERNEOMBUD ENTREPRENØRER? KRAV TIL AUTORISERT OPPLÆRING?
24/2/2005 KAN BEDRIFTEN KREVE STEDFORTREDER BRUKT I K-AMU?

 

§ 6 Kontroll med arbeidstakernes helse

12/2/2004 ARBEIDSTAKERS PLIKTER VED ARBEIDSRELATERT HELSEOVERVÅKNING

 

KAPITTEL V TRANSPORT OG OPPHOLD

§ 19 Innkvartering

5/3/2002 ER DET KRAV OM EINMANNSLUGARAR?
3/3/2005 BRUK AV EKSTRA SENGER I SOVEROM - INSTALLERING AV VENDBARE SENGER

 

KAPITTEL VI OPERASJONELLE FORUTSETNINGER FOR OPPSTART OG BRUK

§ 21 Kompetanse

6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

 

§ 22 Opplæring i sikkerhet og arbeidsmiljø etter arbeidsmiljøloven

22/11/2002 KURS I FRIPERIODEN
14/2/2005 ER OGSÅ LEDER PÅ LAND PÅLAGT Å TA VERNEOMBUDKURSET?
6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE
30/1/2012 HVEM ER "LEDER"?

 

§ 23 Trening og øvelser

6/10/2008 KRAVA TIL REGELVERKSKOMPETANSE

 

KAPITTEL VII PLANLEGGING OG UTFØRING

§ 31 Overvåking og kontroll

5/3/2002 ER DET TALFESTA KRAV TIL BEMANNING I SENTRALT KONTROLLROM?
7/8/2003 OPPFYLLER ÉN KONTROLLROMSOPERATØR OG ÉN OMRÅDEOPERATØR BEMANNINGSKRAVET?

 

KAPITTEL VIII ARBEIDSMILJØFAKTORER

§ 33 Tilrettelegging av arbeid

14/6/2002 NØDVENDIG RESTITUSJON OG HVILE - PRAKTISERING
8/7/2002 NATTARBEID - PRAKTISERING
10/2/2003 TILSTREKKELIG HVILE ETTER UTREISE
7/8/2003 HÅNDHEVING AV KRAVENE TIL RESTITUSJON OG HVILE
27/1/2004 NIGHT SHIFT WORK - ESSENTIAL WORK ONLY?
27/1/2004 UTKALLING TIL NATTARBEID - HVA SIER REGLENE?
12/2/2004 ARBEIDSTID, OVERTID, UTREISE - NOEN EKSEMPLER
5/2/2007 ARBEID OFFSHORE UNDER SVANGERSKAP

 

§ 36 Kjemisk helsefare

19/9/2017 DATABLAD ALLTID PÅ NORSK?

 

§ 43 Bruk av arbeidsutstyr

1/3/2002 ER DET KRAV OM "COMPETENT PERSON" - SAKKUNNIG KONTROLL?
6/1/2003 GODKJENNING AV LØFTEINNRETNINGER OG LØFTEREDSKAP

 

KAPITEL XV BORE- OG BRØNNAKTIVITETER

§ 88 Sikring av brønner

13/6/2002 RESPONSIBILITY FOR POLLUTION AFTER RELINQUISHMENT

 

KAPITTEL XIX BEMANNEDE UNDERVANNSOPERASJONER 

§ 93 Bemannende undervannsoperasjoner

13/2/2015

 LENGDE PÅ DYKKERES NAVLESTRENG VED BEMANNEDE  UNDERVANNSOPERASJONER

 

§ 94 Tidsbestemmelser

4/1/2006 OPPHOLDSPERIODE FOR DYKKERE I METNING - FORPLIKTELSER
30/1/2015 OPPHOLDSPERIODE FOR DYKKERPERSONELL