Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

hovedtema 2018: sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står viktige verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Topplederkonferansen 2018

Den 24. oktober arrangerer Ptil Topplederkonferansen 2018. Dit inviterer vi 120 sentrale ledere og premissleverandører i olje- og gassnæringen.

Les mer

Seminar om benzeneksponering

Petroleumstilsynet inviterer til åpent industriseminar om eksponering for benzen og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten fredag 26. oktober 2018 i Stavanger.

Les mer

Innovasjonsdagen 2018

Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet? Delta i diskusjonen på Innovasjonsdagen 2018.

Les mer
RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

Hovedbildet i rapporten RNNP for akutte utslipp i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker.

ONS 2018: Intervju med Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold diskuterte hvordan oljeselskapene vektlegger verdien av sikkerhet under ONS 2018.

Ptil på ONS 2018

Hva betyr sikkerhet for deg? Spørsmålet skapte stort engasjement under oljemessen ONS i Stavanger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering