Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les mer

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

RNNP-resultater for 2016 og overordnede signaler for 2017 legges fram 27. april klokken 12.

RNNP på ett minutt

RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) er et måleverktøy som viser utviklingen i risikonivået på norsk sokkel. Resultatene presenteres i årlige rapporter som gir en forent forståelse av utviklingen i risikonivå blant partene i næringen.

Barrierer på tre minutt

Den siste utgaven av barrierenotatet gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer. Last ned Barrierenotatet 2017.

Bakgrunn for Trenden skal snus

Utviklingen de to siste årene har vært preget av sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. En omfattende dugnadsinnsats fra hele bransjen må til for å snu trenden.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering