Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les Dialog nettmagasin

Ny utgave av Dialog: Framtidsbilder

I denne utgava av Dialog kikkar vi framtida i korta. Ikkje eitt år eller to, men 17 år fram i tid, til fire forteljingar om korleis tilstanden for helse, miljø og sikkerheit i verksemda vår kan vera i 2035.

Nyheter

Varsel om pålegg til Odfjell

Vi har gitt Odfjell Drilling AS (Odfjell) varsel om pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

Les mer

Varsel om pålegg til Transocean

Vi har gitt Transocean Offshore Ltd (Transocean) varsel om pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

Les mer

Varsel om pålegg til Maersk

Vi har gitt Maersk Drilling Norge AS (Maersk) varsel om pålegg etter tilsyn med livbåter og tilrettelegging for evakuering til sjø fra flyttbare innretninger med SUT.

Les mer

Varsel om pålegg etter tilsyn med Eni – Goliat

Vi har ført tilsyn med Eni Norge (Eni) og deres oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet. Tilsynet identifiserte regelverksbrudd når det gjelder styring av risiko og barrierer, og vi har nå varslet pålegg til Eni.

Les mer
Topplederkonferansen 2018: Anne Myhrvold

Se Anne Myhrvold presentere Ptils hovedtema for 2019: Sikker - Sterk - Tydelig

Sikker - Sterk - Tydelig

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

Hovedbildet i rapporten RNNP for akutte utslipp i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering