Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Hovedtema 2017

Næringen endres, og presset øker. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser.
I 2017 skal utviklingen snus - med Ptil som pådriver og næringen som utøver.

Nyheter

Partssamarbeid - hva har vi sett?

Partsamarbeid er én av spissingene for Ptils hovedtema for 2017 – Trenden skal snus. Våre tilsynsaktiviteter bekrefter at partssamarbeidet er under press.

Les mer

Statoil får samtykke til leiteboring på Gina Krog

Statoil har fått samtykke til å bore ein leitebrønn på Gina Krogfeltet i Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til bruk av West Elara på Valemon

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga West Elara til boring og komplettering på Valemonfeltet.

Les mer

Samtykke til førebuing og oppstart av fjerning - Ekofisk

ConocoPhillips har fått samtykke til førebuing og oppstart av fjerning av mindre delar av innretningar på Ekofiskfeltet, inkludert installasjon av ei mellombels kran på Ekofisk 2/4 FTP.

Les mer
Samtykker

Samtykke til bruk av West Elara på Valemon

Statoil har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga West Elara til boring og komplettering på Valemonfeltet.

Les mer

Samtykke til førebuing og oppstart av fjerning - Ekofisk

ConocoPhillips har fått samtykke til førebuing og oppstart av fjerning av mindre delar av innretningar på Ekofiskfeltet, inkludert installasjon av ei mellombels kran på Ekofisk 2/4 FTP.

Les mer

Statoil får samtykke til leiteboring på Gina Krog

Statoil har fått samtykke til å bore ein leitebrønn på Gina Krogfeltet i Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til modifikasjon, installasjon og oppstart av ZMP modul på Troll B

Vi har gitt Statoil samtykke til større modifikasjon, installasjon og oppstart av Troll B ZMP modul på Trollfeltet.

Les mer
Sikringsdagen 2017

Integrert risikostyring var hovedtema under Ptils fagdag om sikring.

Organisatorisk læring

Læring er viktig på alle nivå i næringa, på systemnivå, på bransjenivå og på fag- og individnivå. Men korleis lærer vi?

Barrierer på tre minutt

Den siste utgaven av barrierenotatet gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer. Last ned Barrierenotatet 2017.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering