Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av hanske

Arctic Safety 2018

Vi ønsker velkommen til kunnskapsseminar om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger. Påmeldingsfrist er 19. mars.

Tilsyn

Tilsyn med Statoil – Sture

Vi har ført tilsyn med Statoil rettet mot tiltaksoppfølging innenfor materialhåndtering, kran, løft og arbeidsmiljø på Stureterminalen.

Les mer

Tilsyn med Rowan og Lundin – arbeidsmiljø og boring og brønn

Vi har ført tilsyn med Rowan Norway Ltd. (Rowan) og Lundin Norway AS (Lundin) knyttet til styring av arbeidsmiljø, arbeidstakermedvirkning og boreoperasjoner på den flyttbare innretningen Rowan Viking.

Les mer

Varsel om pålegg til Transocean

Vi har varslet pålegg til Transocean Offshore Ltd (Transocean) etter tilsyn med styring av beredskap og logistikk på Transocean Spitsbergen.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

I perioden 16. – 17. januar 2018 førte vi tilsyn med Statoils arbeid for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring og robust drift på boreplattformen (DP) og riserplattformen (RP) på Johan Sverdrup.

Les mer
Er trenden snudd?

Hvilket bilde tegner seg når vi oppsummerer fjorårets Hovedtema Trenden skal snus?

Klimatiske utfordringer i nordområdene

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til konferanse om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger.

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering