Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les nettmagasin

Sikkerhet - status og signaler -
ny utgave

Les om bakgrunnen for Ptils hovedtema 2017. Hva er situasjonen? Hva må til for å snu utviklingen?

Nyheter

Oppsummering av hovudprioriteringane 2016

Ptil har gått frå å ha fleire hovudprioriteringar til eitt årleg tema som skal spegla den mest presserande utfordringa næringa må jobba med. I samband med denne overgangen har Ptil fasa ut dei fire prioriteringane frå 2016. Les om kva resultat dei har gitt og korleis arbeidet no skal vidareførast – av oss og av næringa elles.

Les mer

Samtykke til bruk av Deepsea Stavanger på Maria

Wintershall har fått samtykke til å bruke Deepsea Stavanger til å bore seks produksjonsbrønnar på Mariafeltet.

Les mer

Tilsyn med Åsgard B

Vi har ført tilsyn med hvordan Statoil følger opp bærende konstruksjoner og maritime systemer på Åsgard B-innretningen.

Les mer

Statoil får samtykke til leiteboring i blokk 7121

Samtykke har fått samtykke til å bore leitebrønn 7121/8-1 i Barentshavet.

Les mer
Tilsyn

Oppsummering av hovudprioriteringane 2016

Ptil har gått frå å ha fleire hovudprioriteringar til eitt årleg tema som skal spegla den mest presserande utfordringa næringa må jobba med. I samband med denne overgangen har Ptil fasa ut dei fire prioriteringane frå 2016. Les om kva resultat dei har gitt og korleis arbeidet no skal vidareførast – av oss og av næringa elles.

Les mer

Tilsyn med Åsgard B

Vi har ført tilsyn med hvordan Statoil følger opp bærende konstruksjoner og maritime systemer på Åsgard B-innretningen.

Les mer

Tilsyn med trykkbalansert boring hos Lundin

Trykkbalansert boring er en forholdsvis ny boremetode. Vi har ført tilsyn med hvordan Lundin og involverte selskaper ivaretar krav i regelverket i forbindelse med boringen.

Les mer

Ny rapport: Hvordan defineres «Worst Credible Process Fire»?

Sintef har på oppdrag fra Petroleumstilsynet utført en kartlegging og vurdering av hvordan næringen definerer «Worst Credible Process Fire».

Les mer
Bakgrunn for Trenden skal snus

Utviklingen de to siste årene har vært preget av sikkerhetsmessige utfordringer og alvorlige situasjoner. En omfattende dugnadsinnsats fra hele bransjen må til for å snu trenden.

Trenden skal snus - Robusthet

Presset på næringen innebærer at selskapene leter etter nye løsninger. Dette kan innebære forenklinger og reduserte utgifter, men også bidra til større usikkerhet og svekket robusthet.

Trenden skal snus - Partssamarbeid

Partssamarbeid er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et godt partssamarbeid forutsetter tillit mellom partene.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering