Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Illustrasjon av Piper Alpha

Piper Alpha: Fra katastrofe til endring

Til dags dato har ingen andre ulykker i petroleumsvirksomheten til havs kostet flere menneskeliv enn infernoet på Piper Alpha. Hva gikk galt, hva ble konsekvensene og hvorfor er ulykken relevant også i dag?

Tilsyn

Tilsyn med Norske Shell – Draugen

Vi har ført tilsyn med A/S Norske Shell (Shell) rettet mot utskifting av fleksible stigerør på Draugenfeltet.

Les mer

Tilsyn med Lundin og Ocean Rig – brønn 7220/11-5 S

Vi har ført tilsyn med Lundin Norways (Lundin) langtidsbrønntest på brønn 7220/11-5 S. Tilsynet omfattet også Ocean Rig som innehaver av SUT for boreinnretningen Leiv Eiriksson.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk X

I perioden 25. til 26. april, og 7. til 10. mai 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips' planlegging og utførelse av bore- og brønnoperasjoner på Ekofisk X.

Les mer

Tilsyn med Floatel International – Floatel Endurance

Vi har ført tilsyn med Floatel International rettet mot styring av beredskap, vedlikehold og teknisk sikkerhet i forbindelse med forberedelser til bruk av den flyttbare boliginnretningen Floatel Endurance.

Les mer
Arven etter Piper Alpha

Det er 30 år siden katastrofen rammet britisk petroleumsvirksomhet. Da Piper Alpha-plattformen eksploderte og brant 6. juli 1988, mistet 167 mennesker livet. Hvordan er ulykken relevant også for dagens sikkerhetsarbeid?

Forbedring gjennom partssamarbeid

Etter en tøff omstilling de siste årene var partene innstilt på å se fremover under Sikkerhetsforums årskonferanse.

Viktige, varige, vanskelige valg

Hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? spør Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering