Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto fra offshoremiljø

RNNP 2018: Positiv utvikling på viktige områder

Tall fra RNNP 2018 viser positiv utvikling på viktige områder, og storulykkeindikatoren er på sitt laveste nivå noen gang.

Nyheter

Presentasjoner fra seminaret Styring av risiko for muskel- og skjelettplager

Den 8. april arrangerte vi seminar om styring av risiko for muskel- og skjelettplager. Presentasjonene er nå tilgjengelige for nedlasting.

Les mer

Pålegg etter tilsyn med Seadrill – West Hercules

Vi har ført tilsyn med Seadrill og deres styring av beredskap, logistikk, vedlikehold og arbeidsmiljø på den flyttbare boreinnretningen West Hercules. Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket og avdekket at selskapet ikke har korrigert avvik som vi tidligere har påpekt. Vi har nå gitt pålegg til Seadrill.

Les mer

Gassco – Nyhamna - Materialhåndtering

I perioden 11. til 14. mars 2019 førte vi tilsyn med Gassco og Nyhamna-anlegget innen fagområdet materialhåndtering.

Les mer

Samtykke til undersøkingsbrønn i Nordsjøen

Vi har gitt Lundin Norway as (Lundin) samtykke til å bore undersøkingsbrønn i blokk 16/4 i i Nordsjøen.

Les mer
Tilsyn

Gassco – Nyhamna - Materialhåndtering

I perioden 11. til 14. mars 2019 førte vi tilsyn med Gassco og Nyhamna-anlegget innen fagområdet materialhåndtering.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup boliginnretning

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og deres styring av logistikk, beredskap og arbeidsmiljø på boliginnretningen til Johan Sverdrupfeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

Vi har ført tilsyn med Equinor retta mot design og fabrikasjon av dreieskive (turret) til FPSO Johan Castberg.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Tjeldbergodden

Vi har ført tilsyn med Equinor ASA (Equinor) og deres styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene på Tjeldbergodden.

Les mer
RNNP 2018: Oppsummering ved Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold kommenterer RNNP-resultatene for 2018.

RNNP 2018: Resultater og trender

Presentasjon av utvalgte resultater og trender fra RNNP 2018.

Skjerpet innsats for IKT-Sikkerhet

Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer skal gi oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Ptil møter utfordringene med mer kunnskap og flere tilsyn.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering