Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av monumentet

SIKKER - STERK - TYDELIG

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Tilsyn

Tilsyn med Equinor – Norne

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og deres styring av drift, vedlikehold og barrierer for undervannsanlegget på Nornefeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Gudrun

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og selskapets styring av materialhåndtering og beredskap på Gudrunfeltet.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Eldfisk

I uke 43 og 45 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sin styring av vedlikeholdet for innretningene på Eldfisk.

Les mer

Tilsyn med Aker BP – Valhall

Vi har ført tilsyn med hvordan Aker BP, boreentreprenøren Archer Norge og underleverandørene ivaretar planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på vanninjeksjonsinnretningen Valhall IP.

Les mer
Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten

Går utviklingen riktig vei? Foredrag av Anne Myhrvold, direktør, Ptil.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje

Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med?

SSS 2019: Sikker - Sterk - Tydelig

Hva vil Ptil oppnå med hovedtema for 2019? Direktør Anne Myhrvold forklarer.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering