Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les nettmagasin

Sikkerhet - status og signaler -
ny utgave

Les om bakgrunnen for Ptils hovedtema 2017. Hva er situasjonen? Hva må til for å snu utviklingen?

Trenden skal snus - Standardisering

Petroleumsnæringen i Norge har vært langt framme når det gjelder bruk av standarder. Nå ser vi en utvikling som truer grunnlaget som det funksjonelle regelverket er tuftet på.

Trenden skal snus - Robusthet

Presset på næringen innebærer at selskapene leter etter nye løsninger. Dette kan innebære forenklinger og reduserte utgifter, men også bidra til større usikkerhet og svekket robusthet.

Trenden skal snus - Partssamarbeid

Partssamarbeid er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et godt partssamarbeid forutsetter tillit mellom partene.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering