Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av hanske

Arctic Safety 2018

Vi ønsker velkommen til kunnskapsseminar om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger. Påmeldingsfrist er 19. mars.

Nyheter

Arctic Safety 2018 - Siste sjanse for påmelding

Det nærmer seg konferanse om sikkerhet i nordområdene 21. og 22. mars i Stavanger - har du husket å melde deg på?

Les mer

Varsel om pålegg til Transocean

Vi har varslet pålegg til Transocean Offshore Ltd (Transocean) etter tilsyn med styring av beredskap og logistikk på Transocean Spitsbergen.

Les mer

Consent to use Maersk Interceptor

Spirit Energy has received consent to use Maersk Interceptor on the Oda field.

Les mer

Tilsyn med Rowan og Lundin – arbeidsmiljø og boring og brønn

Vi har ført tilsyn med Rowan Norway Ltd. (Rowan) og Lundin Norway AS (Lundin) knyttet til styring av arbeidsmiljø, arbeidstakermedvirkning og boreoperasjoner på den flyttbare innretningen Rowan Viking.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Rowan og Lundin – arbeidsmiljø og boring og brønn

Vi har ført tilsyn med Rowan Norway Ltd. (Rowan) og Lundin Norway AS (Lundin) knyttet til styring av arbeidsmiljø, arbeidstakermedvirkning og boreoperasjoner på den flyttbare innretningen Rowan Viking.

Les mer

Varsel om pålegg til Transocean

Vi har varslet pålegg til Transocean Offshore Ltd (Transocean) etter tilsyn med styring av beredskap og logistikk på Transocean Spitsbergen.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Johan Sverdrup

I perioden 16. – 17. januar 2018 førte vi tilsyn med Statoils arbeid for å sikre etterlevelse av regelverkets krav til barrierestyring og robust drift på boreplattformen (DP) og riserplattformen (RP) på Johan Sverdrup.

Les mer

Tilsyn med Lundin

Vi har ført tilsyn med Lundin og deres planleggingsprosjekt for Luno II.

Les mer
Er trenden snudd?

Hvilket bilde tegner seg når vi oppsummerer fjorårets Hovedtema Trenden skal snus?

Klimatiske utfordringer i nordområdene

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til konferanse om sikkerhet i Arktis 21. og 22. mars i Stavanger.

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering