Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les Dialog nettmagasin

Ny utgåve av Dialog

Vikingane snakka om umdǿmi. I dag seier vi omdøme. Men meininga er den same.
Det handlar om den domen andre feller over deg. Men kva har dette å seie for oljebransjen?

Nyheter

RNNP spørjeskjemaundersøking - vi vil høyre di meining!

I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Vi håper flest mogleg av de som arbeider offshore og på landanlegga tar dykk tid til å svare på undersøkinga!

Les mer

Entreprenørdagen 28. november

Vi inviterer til Entreprenørdagen 28. november 2017

Les mer

Varsel om pålegg til Rowan Norway

Vi har ført tilsyn med Rowan Norway og den flyttbare boreinnretningen Rowan Stavanger. Tilsynet identifiserte alvorlige brudd på regelverket, og vi har nå varslet selskapet om pålegg.

Les mer

OMV Norge as får samtykke til leiteboring i Norskehavet

OMV Norge as (OMV) er operatør for utvinningsløyve 644 i Norskehavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leiterbønn 6506/11-10 i eit prospekt kalla Hades & Iris.

Les mer
Samtykker

OMV Norge as får samtykke til leiteboring i Norskehavet

OMV Norge as (OMV) er operatør for utvinningsløyve 644 i Norskehavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leiterbønn 6506/11-10 i eit prospekt kalla Hades & Iris.

Les mer

Aker BP får samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Aker BP er operatør for utvinningsløyve 340 i Nordsjøen. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 24/9-12 S.

Les mer

Samtykke til bruk av Askeladden

Vi har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare innretninga Askeladden for boreaktivitetar på Gullfaks Sør-feltet (Gullfaks satellittar).

Les mer

Samtykke til bruk av innretninger på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun etter operatørskifte

Vi har gitt Point Resources samtykke til bruk av innretningene på Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra ExxonMobil.

Les mer
Læring og forebygging etter Macondo

Lars Herbst, direktør i den amerikanske sikkerhetsmyndigheten BSEE, holdt en presentasjon om læring og forebygging i lys av Deepwater Horizon-katastrofen i 2010.

Kampen om omdømmet

Oppdrettsnæringen har i likhet med oljebransjen hatt utfordringer knyttet til omdømmet. Har vi noe å lære av hverandre? Les mer i siste utgave av Dialog.

Barrierer på tre minutt

Den siste utgaven av barrierenotatet gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer. Last ned Barrierenotatet 2017.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering