Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

hovedtema 2018: sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står viktige verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Nyheter

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Point Resources sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Topptungt om sikkerhet

Hva er situasjonen i oljebransjen per i dag? Hvordan har vi klart oss gjennom krisen, hva har det kostet og hvor står næringen i dag? Hva med omdømmet - og framfor alt; sikkerhetsarbeidet?

Les mer

Referat fra Sikkerhetsforums møte 15. juni 2018

På møtet ble blant annet rapporten om sammenheng mellom kostnadsreduksjon og hendelser i norsk petroleumsvirksomhet presentert.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Kristin

Vi har ført tilsyn med Equinor Energys (Equinors) oppfølging av materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø for V&M- og ISO-fagene på Kristin.

Les mer
Tilsyn

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn med Point Resources sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Kristin

Vi har ført tilsyn med Equinor Energys (Equinors) oppfølging av materialhåndtering, bruk og vedlikehold av løfteutstyr, stillas/tilkomstteknikk og styring av arbeidsmiljø for V&M- og ISO-fagene på Kristin.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Hammefest LNG

Vi har ført tilsyn med Equinor rettet mot styring av risiko i drift for Hammerfest LNG.

Les mer

Tilsyn med OSM Offshore – Haven

Vi har ført tilsyn med OSM Offshore og den flyttbare boliginnretningen Haven. Tilsynet var rettet mot beredskap og helikopterdekk.

Les mer

Topptungt om sikkerhet

Hva er situasjonen i oljebransjen per i dag? Hvordan har vi klart oss gjennom krisen, hva har det kostet og hvor står næringen i dag? Hva med omdømmet - og framfor alt; sikkerhetsarbeidet?

Les mer

Seminar om benzeneksponering

Petroleumstilsynet inviterer til åpent industriseminar om eksponering for benzen og kreftrisiko i petroleumsvirksomheten fredag 26. oktober 2018 i Stavanger.

Les mer

Innovasjonsdagen 2018

Framtiden til norsk petroleumsvirksomhet avhenger av innovasjon – men hvordan legger vi best til rette for at innovasjon også gir forbedret sikkerhet? Delta i diskusjonen på Innovasjonsdagen 2018.

Les mer
RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

Hovedbildet i rapporten RNNP for akutte utslipp i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker.

ONS 2018: Intervju med Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold diskuterte hvordan oljeselskapene vektlegger verdien av sikkerhet under ONS 2018.

Ptil på ONS 2018

Hva betyr sikkerhet for deg? Spørsmålet skapte stort engasjement under oljemessen ONS i Stavanger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering