Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av monumentet

SIKKER - STERK - TYDELIG

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Nyheter

HMS effekter, konsekvenser og muligheter av ekstern kraftforsyning til petroleumsinnretninger

Hva er HMS-konsekvensene ved å bruke kraft fra land sett i forhold til tradisjonelle løsninger med gass- og dieselturbiner?

Les mer

Pålegg til Equinor – Martin Linge

Vi har gitt Equinor Energy (Equinor) pålegg etter tilsyn med materialhåndtering og styring av arbeidsmiljø på Martin Linge A. Tilsynet har avdekket at Equinor ikke har korrigert avvik som vi tidligere har påpekt.

Les mer

Tilsyn med Wellesley - spesifisering og verifisering av metocean-data

Vi har ført tilsyn med Wellesley Petroleum (Wellesley) i forbindelse med spesifisering av de stedspesifikke meteorologiske og oseanografiske data for leteboring.

Les mer

Ledige stillinger

Vi har nå ledig stilling som IT-systemutvikler og innen fagområdet boring- og brønnteknologi.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Wellesley - spesifisering og verifisering av metocean-data

Vi har ført tilsyn med Wellesley Petroleum (Wellesley) i forbindelse med spesifisering av de stedspesifikke meteorologiske og oseanografiske data for leteboring.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Norne

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og deres styring av drift, vedlikehold og barrierer for undervannsanlegget på Nornefeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Gudrun

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og selskapets styring av materialhåndtering og beredskap på Gudrunfeltet.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Eldfisk

I uke 43 og 45 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sin styring av vedlikeholdet for innretningene på Eldfisk.

Les mer
Seminar om beredskap

Evaluering av områdeberedskap v/ Arnt Heikki Steinbakk, Ptil.

Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten

Går utviklingen riktig vei? Foredrag av Anne Myhrvold, direktør, Ptil.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje

Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med?

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering