Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Glade mennesker

Sikkerhetsforums årskonferanse

Årets konferanse går av stabelen torsdag 14. juni i Stavanger og har tittelen Uenighetens kunst - Forbedring gjennom partssamarbeid.

Viktige, varige, vanskelige valg

Hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? spør Ptil-direktør Anne Myhrvold.

RNNP 2017: Oppsummering ved Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold oppsummerer RNNP-resultatene for 2017

RNNP-resultater 2017

Tall fra RNNP 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering