Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

hovedtema 2018: sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står viktige verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Tilsyn

Tilsyn med planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner

Vi har gjennomført tilsyn med Wintershall, Odfjell og relevante bore- og brønnserviceentreprenører sin ivaretakelse av planlegging og gjennomføring av bore- og brønnaktiviteter på Maria-feltet med bruk av den flyttbare boreriggen Deepsea Stavanger.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Snorre A

I perioden 14.-29. september 2017 førte vi tilsyn med hvordan Statoil følger opp barrierer og driften på innretningen Snorre A.

Les mer

Tilsyn med tilrettelegging av evakuering

Vi har i perioden juni-oktober 2017 ført tilsyn med tilrettelegging av evakuering fra innretninger hos Point Resources, Aker BP og ConocoPhillips.

Les mer

Tilsyn med organisasjonsendringene i Engie E&P Norge AS

23. og 24. august 2017 førte vi tilsyn med organisasjonsendringene i konsernet og helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko (HMS) mot Engie E&P Norge AS (Engie).

Les mer
Samtykker

Samtykke til bruk av Askepott

Statoil har fått samtykke til å bruke den flyttbare boreinnretninga Askepott til brønnaktivitetar på Oseberg Vestflanken 2.

Les mer

Samtykke til bruk av Vestprosess etter operatørskifte

Vi har gitt Gassco as samtykke til bruk av Vestprosess i forbindelse med at selskapet overtar operatørskapet fra Statoil.

Les mer

Lundin får samtykke til leiteboring i Barentshavet

Lundin Norway as (Lundin) er operatør for utvinningsløyve 533 i Barentshavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 7219/12-3 S.

Les mer

OMV Norge as får samtykke til leiteboring i Norskehavet

OMV Norge as (OMV) er operatør for utvinningsløyve 644 i Norskehavet. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leiterbønn 6506/11-10 i eit prospekt kalla Hades & Iris.

Les mer
Topplederkonferansen 2017: Sikkerhet er et verdivalg

Under Topplederkonferansen lanserte direktør Anne Myhrvold Ptils hovedtema for 2018: "Sikkerhet er et verdivalg."

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Kampen om omdømmet

Oppdrettsnæringen har i likhet med oljebransjen hatt utfordringer knyttet til omdømmet. Har vi noe å lære av hverandre? Les mer i siste utgave av Dialog.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering