Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Glade mennesker

Sikkerhetsforums årskonferanse

Årets konferanse går av stabelen torsdag 14. juni i Stavanger og har tittelen Uenighetens kunst - Forbedring gjennom partssamarbeid.

Tilsyn

Tilsyn med Faroe – Oselvar og Trym

Vi har ført tilsyn med Faroe Petroleum Norge og deres styring av integritet for rørledning og havbunnsanlegg på feltene Oselvar og Trym.

Les mer

Fagdag om sikring 2018

Ptil, næringen og andre aktører sine erfaringer knyttet til utfordringer innen dette området.

Les mer

Tilsyn med Statoil og Gassco – Heimdal

Vi har ført tilsyn med Statoils styring av vedlikehold for innretningene Heimdal hovedplattform (HMP) og Heimdal stigerørsplattform (HRP). Vi har også ført tilsyn med Gasscos egen oppfølging av Statoil som teknisk tjenesteyter for Heimdal HRP.

Les mer

Tilsyn med Wintershall – kvalifisering og oppfølging av West Phoenix

Vi har ført tilsyn med Wintershalls kvalifisering og oppfølging av den flyttbare boreinnretningen West Phoenix i forbindelse med selskapets bruk av innretningen til å bore letebrønnen Balderbrå.

Les mer
Samarbeid om kunnskap i nord

- Utfordringene i Barentshavet må løses gjennom samarbeid og deling av kunnskap, var beskjeden fra fagdirektør Finn Carlsen i Ptil under Arctic Safety-konferansen.

Hvem har ansvar for sikkerheten?

Vi har samlet svar på ofte stilte spørsmål om det norske sikkerhetsregimet.

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering