Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

hovedtema 2018: sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står viktige verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Nyheter

Rapport: Oppfølging av planlegging og gjennomføring av leteboringsprosjekter

I mai 2018 hadde vi møte med Well Management-selskapet Well Expertise om oppfølging av planlegging og gjennomføring av leteboringsprosjekter på vegne av operatør.

Les mer

Rapport: Oppfølging av rammebetingelser

I april 2018 utførte vi en møteserie hos utvalgte aktører for å følge opp rammebetingelser, da spesielt innen vedlikehold, ISO og modifikasjonsarbeid. Selskapene vi fulgte opp var Point Resources og deres leverandører Aker Solutions og Norisol.

Les mer

Tilsyn med Odfjell Drilling og konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlantic

Den 3. og 4. september 2018 førte vi første del, av et todelt tilsyn, med konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlanctic.

Les mer

Aker BP har fått samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Vi har gitt Aker BP samtykke til leiteboring av brønn 24/9-13.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Odfjell Drilling og konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlantic

Den 3. og 4. september 2018 førte vi første del, av et todelt tilsyn, med konstruksjonssikkerheten på Deepsea Atlanctic.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Gudrun

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og deres styring av barrierer innenfor teknisk sikkerhet, prosessikkerhet og elektriske anlegg på Gudrunfeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Snorre B

I perioden 13. – 17. august 2018 førte vi tilsyn med boring og beredskap på Snorre B-innretningen.

Les mer

Tilsyn med MOL Norge – konstruksjonssikkerhet

Vi har ført tilsyn med MOL Norge og stedsspesifikke analyser av bærende konstruksjoner i forbindelse med selskapets første boreoperasjon på norsk sokkel.

Les mer
Ptil på ONS 2018

Hva betyr sikkerhet for deg? Spørsmålet skapte stort engasjement under oljemessen ONS i Stavanger.

ONS 2018: Intervju med Kristin Kragseth

Kristin Kragseth fra Point Resources, kommende leder for Vår Energi snakket med oss om aktørendringer på norsk sokkel og hva det har å si for sikkerheten.

ONS 2018: Intervju med Hilde-Marit Rysst

Hilde-Marit Rysst fra fagforbundet SAFE delte sine tanker om verdien av sikkerhet under ONS-messen.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering