Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Illustrasjon av Piper Alpha

Arven etter Piper Alpha

I sommer er det 30 år siden katastrofen rammet britisk petroleumsvirksomhet. Da Piper Alpha-plattformen eksploderte og brant 6. juli 1988, mistet 167 mennesker livet. Vi har valgt å vie en hel utgave av tidsskriftet Dialog til Piper Alpha-ulykken.

Nyheter

Konstruksjonsdagen 2018

Ptil ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen mandag 27. august 2018.

Les mer

Tilsyn med virksomhetsstyring – bruk av standarder

Vi har ført tilsyn med selskapene Norske Shell, Equinor (Statoil), Lundin og Aker Solutions rettet mot virksomhetsstyring og hvordan selskapene anvender og engasjerer seg i arbeidet med anerkjente normer.

Les mer

Undersøkelse om Ptils tilsyn

Petroleumstilsynet gjennomfører en brukerundersøkelse for å få innsikt i hvordan våre revisjoner oppfattes, hvilken effekt de har og for å avdekke forbedringspunkter til senere tilsyn.

Les mer

Utredning om feltutbygginger på norsk sokkel

Petroleumstilsynet starter nå en grundig gjennomgang for å se på utfordringer og forbedringstiltak i feltutbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med virksomhetsstyring – bruk av standarder

Vi har ført tilsyn med selskapene Norske Shell, Equinor (Statoil), Lundin og Aker Solutions rettet mot virksomhetsstyring og hvordan selskapene anvender og engasjerer seg i arbeidet med anerkjente normer.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Snorre A

I perioden 23.-27. april 2018 førte vi tilsyn med integritets- og barrierestyring for fleksible stigerør og system for trykksikring/nødavstenging på Snorre A.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

24. og 25. mai 2018 førte vi tilsyn med prosjektering og verifikasjon av sjøislaster mot Johan Castberg-innretningen.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Martin Linge

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og arbeidsmiljøet i boligkvarteret på Martin Linge.

Les mer
Forbedring gjennom partssamarbeid

Etter en tøff omstilling de siste årene var partene innstilt på å se fremover under Sikkerhetsforums årskonferanse.

Viktige, varige, vanskelige valg

Hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? spør Ptil-direktør Anne Myhrvold.

RNNP-resultater 2017

Tall fra RNNP 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering