Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av monumentet

SIKKER - STERK - TYDELIG

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Nyheter

Video og presentasjoner fra seminaret om beredskap

20. februar arrangerte vi seminar om beredskap. Video og presentasjoner er nå tilgjengelige.

Les mer

Presentasjoner fra seminaret om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv

7. februar arrangerte Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet seminar om kjemikalier i petroleumsvirksomhet i et helhetlig HMS-perspektiv. Presentasjonene er nå tilgjengelig for nedlasting.

Les mer

Seminar om risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager

Sett av tid til vårt seminar om kunnskapsstatus innen mekaniske eksponeringer og styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager.

Les mer

Beredskap for Storbritannias uttreden av EU

Regjeringen har laget en egen nettside om Brexit og Norge med oppdatert status for pågående forhandlinger.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Equinor – Norne

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy AS (Equinor) og deres styring av drift, vedlikehold og barrierer for undervannsanlegget på Nornefeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Gudrun

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og selskapets styring av materialhåndtering og beredskap på Gudrunfeltet.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Eldfisk

I uke 43 og 45 2018 førte vi tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (CoPSAS) sin styring av vedlikeholdet for innretningene på Eldfisk.

Les mer

Tilsyn med Aker BP – Valhall

Vi har ført tilsyn med hvordan Aker BP, boreentreprenøren Archer Norge og underleverandørene ivaretar planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på vanninjeksjonsinnretningen Valhall IP.

Les mer
Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten

Går utviklingen riktig vei? Foredrag av Anne Myhrvold, direktør, Ptil.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje

Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med?

SSS 2019: Sikker - Sterk - Tydelig

Hva vil Ptil oppnå med hovedtema for 2019? Direktør Anne Myhrvold forklarer.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering