Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av monumentet

SIKKER - STERK - TYDELIG

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Nyheter

Rapport fra Riksrevisjonen: Krav om sterkere tilsyn

Riksrevisjonens rapport om Petroleumstilsynets (Ptils) oppfølging av helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten retter kritikk på flere punkter. Den inneholder også forslag til forbedring og styrking av Ptils rolle. Rapporten støtter gjennomgående opp om dagens sikkerhetsregime.

Les mer

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten – Maersk Drilling

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn Maersk Drilling sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Equinor har fått samtykke til leiteboring i Norskehavet

Vi har gitt Equinor samtykke til boring av leitebrønn 6507/3-13 i utvinningsløyve 159B i Norskehavet.

Les mer

Tilsyn med Vår Energi – Balder

Vi har ført tilsyn med Vår Energi rettet mot styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering på Balderfeltet.

Les mer
Tilsyn

Tilsynsserie: Tilsyn med varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten – Maersk Drilling

Petroleumstilsynet (Ptil) og Arbeidstilsynet har i samarbeid ført tilsyn Maersk Drilling sine rutiner for håndtering av varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten.

Les mer

Tilsyn med Vår Energi – Balder

Vi har ført tilsyn med Vår Energi rettet mot styring av arbeidsmiljø og materialhåndtering på Balderfeltet.

Les mer

Aker BP – Valhall DP

Den 20. november 2018 utførte vi en verifikasjon av Aker BP sin planlegging og gjennomføring av permanent plugging av brønner på Valhall DP.

Les mer

Brukarundersøking: - Profesjonelle og gode tilsyn

Ptil har gjennomført ei brukarundersøking for å få innsikt i korleis våre revisjonar blir oppfatta av næringa og kva effekt dei har, og for å avdekke forbetringspunkt til seinare tilsyn. Resultatet av undersøkinga er no klar.

Les mer
Topplederkonferansen 2018: Anne Myhrvold

Se Anne Myhrvold presentere Ptils hovedtema for 2019: Sikker - Sterk - Tydelig

Sikker - Sterk - Tydelig

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

Hovedbildet i rapporten RNNP for akutte utslipp i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering