Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les Dialog nettmagasin

Ny utgave av Dialog: Framtidsbilder

I denne utgava av Dialog kikkar vi framtida i korta. Ikkje eitt år eller to, men 17 år fram i tid, til fire forteljingar om korleis tilstanden for helse, miljø og sikkerheit i verksemda vår kan vera i 2035.

Tilsyn

KCA Deutag – egen oppfølging av tilrettelegging for reell arbeidstakermedvirkning

21. november 2018 førte vi tilsyn med selskapets egen oppfølging av tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning.

Les mer

Pålegg til Vår Energi – Goliat

Vi har gitt pålegg til Vår Energi (tidligere Eni Norge) etter tilsyn med oppfølging og styring av elektriske anlegg på Goliatfeltet.

Les mer

Pålegg etter tilsyn med Aker BP - Ula

Vi har gitt Aker BP pålegg etter tilsyn med risiko-, barriere- og vedlikeholdsstyring på Ulafeltet.

Les mer

Pålegg etter tilsyn med Prosafe – Safe Zephyrus

Vi har ført tilsyn med Prosafe rettet mot styring av arbeidsmiljø og arbeidstakermedvirkning på den flyttbare innretningen Safe Zephyrus. Tilsynet identifiserte omfattende brudd på regelverket, og vi har nå gitt pålegg til Prosafe.

Les mer
Topplederkonferansen 2018: Anne Myhrvold

Se Anne Myhrvold presentere Ptils hovedtema for 2019: Sikker - Sterk - Tydelig

Sikker - Sterk - Tydelig

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

RNNP: Akutte utslipp – utvikling og signaler

Hovedbildet i rapporten RNNP for akutte utslipp i perioden 2001-2017 viser en positiv utvikling på noen områder, men det er fortsatt behov for oppmerksomhet på ulykkesforebygging og barrierer som skal forhindre forurensningsulykker.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering