Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Hovedtema 2017

Næringen endres, og presset øker. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser.
I 2017 skal utviklingen snus - med Ptil som pådriver og næringen som utøver.

Nyheter

Tilsyn med Johan Sverdrup

Ptil har ført tilsyn med detaljprosjektering av boreplattformen til Johan Sverdrupfeltet.

Les mer

Tilsyn med Statoil – bruk av Haven på Johan Sverdrupfeltet

Ptil har ført tilsyn med Statoil og deres oppfølging av den flyttbare innretningen Haven for bruk på Johan Sverdrupfeltet.

Les mer

Samtykke for tilknytting av Oda til Ula

Ptil har gitt Aker BP samtykke for tilknytting av Odafeltet til Ulafeltet.

Les mer

Pålegg etter gransking av brønnkontrollhendelse i G-4 brønnen på Troll

Ptil har gjennomført gransking av den alvorlige brønnkontrollhendelsen i G-4-brønnen på Trollfeltet med Songa Endurance 15. oktober 2016. Vår gransking har identifisert flere brudd på regelverket, og vi har nå gitt operatørselskapet Statoil pålegg.

Les mer
Trenden skal snus - Standardisering

Petroleumsnæringen i Norge har vært langt framme når det gjelder bruk av standarder. Nå ser vi en utvikling som truer grunnlaget som det funksjonelle regelverket er tuftet på.

Trenden skal snus - Robusthet

Presset på næringen innebærer at selskapene leter etter nye løsninger. Dette kan innebære forenklinger og reduserte utgifter, men også bidra til større usikkerhet og svekket robusthet.

Trenden skal snus - Partssamarbeid

Partssamarbeid er en bærebjelke i norsk petroleumsvirksomhet, ikke minst innenfor helse, miljø og sikkerhet. Et godt partssamarbeid forutsetter tillit mellom partene.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering