Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Hovedtema 2017

Næringen endres, og presset øker. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser.
I 2017 skal utviklingen snus - med Ptil som pådriver og næringen som utøver.

Nyheter

Forlenga levetid for Gullfaks B

Statoil har fått samtykke til å forlenge levetida til Gullfaks B-innretninga og tilhøyrande røyrleidningar.

Les mer

Samtykke til bruk av Bideford Dolphin på Snorrefeltet

Statoil Petroleum as har fått samtykke til bruk av boreinnretninga Bideford Dolphin til boring og komplettering av brønn 34/7-A-10 på Sorrefeltet.

Les mer

Oppsummering fra Sikkerhetsforums årskonferanse

Læring er viktig på alle nivå i næringen, på systemnivå, på bransjenivå og på fag- og individnivå. Men hvordan lærer vi? Dette var tema for Sikkerhetsforums årskonferanse 2017. Se oppsummering fra dagen og last ned presentasjoner.

Les mer

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i Baker Hughes Norge AS (Baker Hughes) og KCA Deutag Drilling Norge AS (KCA Deutag). Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes muligheter for å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med COSLPromoter

7. juni og 8. juni førte vi tilsyn med COSLPromoter knyttet til styring av integritet innen konstruksjoner og marine systemer.

Les mer

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning

Vi har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i Baker Hughes Norge AS (Baker Hughes) og KCA Deutag Drilling Norge AS (KCA Deutag). Det ble rettet særlig oppmerksomhet mot verneombudenes og arbeidsmiljøutvalgenes muligheter for å gjennomføre sine lovpålagte oppgaver.

Les mer

Tilsyn med Johan Sverdrup

Vi har ført tilsyn med Statoils oppfølging av forbedringsprosesser i fase 2 av Johan Sverdrup-utbyggingen.

Les mer

Tilsyn med Repsol

Vi har ført tilsyn med hvordan Repsol ivaretar sine plikter som rettighetshaver i utvinningstillatelser.

Les mer
Sikkerhetsforums årskonferanse 2017: Læretid

Læring var tema på årets konferanse. Se opptak av alle innleggene.

Organisatorisk læring

Læring er viktig på alle nivå i næringa, på systemnivå, på bransjenivå og på fag- og individnivå. Men korleis lærer vi?

Oppsummering av Varslingsdagen 2017

Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet inviterte til fagdag om varsling av kritikkverdige forhold og myndighetenes rolle.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering