Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Glade mennesker

Sikkerhetsforums årskonferanse

Årets konferanse går av stabelen torsdag 14. juni i Stavanger og har tittelen Uenighetens kunst - Forbedring gjennom partssamarbeid.

Nyheter

RNNP 2017: Redusert storulykkerisiko, økt bekymring hos ansatte

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Les mer

Samtykke til bruk av Maersk Intrepid

Vi har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Maersk Intrepid til produksjonsboring på Martin Linge-feltet i Nordsjøen.

Les mer

Referat fra Sikkerhetsforums møte 8. november 2017

Hovedtema for møtet var oppfølging av rapport partssammensatt arbeidsgruppe

Les mer

Tilsyn med KCA Deutag og Statoil– Askepott og Oseberg H

Vi har ført tilsyn med styring av logistikk og boreoperasjoner på innretningene Askepott og Oseberg H.

Les mer
Kommentar fra partene til RNNP-resultatene 2017

Hva er partenes vurdering av RNNP-resultatene?

Bakgrunn og presentasjon av RNNP-resultatene for 2017

Se hele presentasjonen av RNNP-resultatene for 2017.

RNNP-resultater 2017

Tall fra RNNP 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering