Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto fra offshoremiljø

RNNP 2018: Positiv utvikling på viktige områder

Tall fra RNNP 2018 viser positiv utvikling på viktige områder, og storulykkeindikatoren er på sitt laveste nivå noen gang.

Nyheter

Samtykke til Vår Energi til bruk av Ringhorne-innretninga

Vi har gitt Vår Energi samtykke til bruk av Ringhorne-innretninga til produksjonsboring på Ringhornefeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup boliginnretning

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og deres styring av logistikk, beredskap og arbeidsmiljø på boliginnretningen til Johan Sverdrupfeltet.

Les mer

Samtykke til bruk av Island Constructor

Vi har gitt Norske Shell samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Island Constructor til aktivitetar på felta Knarr og Ormen Lange.

Les mer

Varsel om pålegg etter tilsyn med Saipem Drilling – Scarabeo 8

Vi har ført tilsyn med Saipem Drilling Norway as innen fagområdene beredskap og logistikk om bord på Scarabeo 8. Vi har påvist alvorlige brudd på regelverket og vi gir derfor Saipem varsel om pålegg.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Equinor – Johan Sverdrup boliginnretning

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og deres styring av logistikk, beredskap og arbeidsmiljø på boliginnretningen til Johan Sverdrupfeltet.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

Vi har ført tilsyn med Equinor retta mot design og fabrikasjon av dreieskive (turret) til FPSO Johan Castberg.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Tjeldbergodden

Vi har ført tilsyn med Equinor ASA (Equinor) og deres styring av risiko knyttet til informasjonssikkerhet for de industrielle IKT-systemene på Tjeldbergodden.

Les mer

Pålegg til Ocean Rig – Leiv Eiriksson

Vi har gitt pålegg til Ocean Rig etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø og beredskap på den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson.

Les mer
RNNP 2018: Oppsummering ved Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold kommenterer RNNP-resultatene for 2018.

RNNP 2018: Resultater og trender

Presentasjon av utvalgte resultater og trender fra RNNP 2018.

Skjerpet innsats for IKT-Sikkerhet

Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer skal gi oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Ptil møter utfordringene med mer kunnskap og flere tilsyn.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering