Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Glade mennesker

Sikkerhetsforums årskonferanse

Årets konferanse går av stabelen torsdag 14. juni i Stavanger og har tittelen Uenighetens kunst - Forbedring gjennom partssamarbeid.

Nyheter

Tilsyn med COSL Drilling Europe – COSLInnovator

I perioden 10.-18. april 2018 førte vi tilsyn med COSL Drilling Europe (CDE) og deres oppfølging av elektriske anlegg, teknisk sikkerhet og borerelaterte systemer på COSLInnovator.

Les mer

Samtykke til modifikasjon, installasjon og oppstart av Troll C gassmodul

Vi har gitt Statoil (nå Equinor) samtykke til ei større ombygging i samband med modifikasjon, installasjon og oppstart av Troll C gassmodul på Trollfeltet.

Les mer

Tilsyn med Point Resources

Den 22. mars 2018 førte vi tilsyn med Point Resources sin planlegging og gjennomføring av permanent plugging av brønner på Jotun B.

Les mer

Aker BP får samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Vi har gitt Aker BP samtykke til leiteboring av brønn 25/10-16 S i Nordsjøen.

Les mer
Viktige, varige, vanskelige valg

Hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? spør Ptil-direktør Anne Myhrvold.

RNNP 2017: Oppsummering ved Anne Myhrvold

Ptil-direktør Anne Myhrvold oppsummerer RNNP-resultatene for 2017

RNNP-resultater 2017

Tall fra RNNP 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering