Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Gule sko

Ny publikasjon

Sikkerhet og ansvar: Den norske modellen for styring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten, kan virke komplisert. Vi har samlet svar på ofte stilte spørsmål om det norske regimet.

Nyheter

Storulykketilsyn – Nyhamna

Vi førte i perioden 6. og 8. desember 2017 storulykketilsyn og tilsyn med driftsforberedelser og etablering av beredskapsorganisasjon på Nyhamna etter oppstart av nytt anlegg (NYX).

Les mer

Tilsyn med hovedbærekonstruksjonene på Kvitebjørn

Den 28. november 2017 førte vi tilsyn med hovedbærekonstruksjonene på Kvitebjørn.

Les mer

Statoil har fått samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Statoil Petroleum as er operatør for utvinningsløyve 167. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 16/1-29 S.

Les mer

Ny publikasjon: Sikkerhet og ansvar

Den norske modellen for styring av sikkerheten i petroleumsvirksomheten, kan virke komplisert. Vi har samlet svar på ofte stilte spørsmål om det norske regimet.

Les mer
Framtidens oljenæring - Topplederkonferansen 2017

Hvordan vil oljenæringen preges av ny teknologi, fjernstyring, digitalisering, robotisering og big data?

Oppsummering av Topplederkonferansen 2017

Under Topplederkonferansen lanserte direktør Anne Myhrvold Ptils hovedtema for 2018: "Sikkerhet er et verdivalg."

Hovedtema 2018: Sikkerhet er et verdivalg

Sikkerhet er bærebjelken i norsk petroleumsvirksomhet. Uten en trygg næring står verdier på spill. Skal vi lykkes, må verdien av sikkerhet veie tungt i alle beslutninger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering