Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Illustrasjon av Piper Alpha

Arven etter Piper Alpha

I sommer er det 30 år siden katastrofen rammet britisk petroleumsvirksomhet. Da Piper Alpha-plattformen eksploderte og brant 6. juli 1988, mistet 167 mennesker livet. Vi har valgt å vie en hel utgave av tidsskriftet Dialog til Piper Alpha-ulykken.

Nyheter

Gransker LNG-lekkasje på Hammerfest LNG

Petroleumstilsynet (Ptil) har iverksatt gransking av en LNG-lekkasje på Hammerfest LNG 17. juni 2018.

Les mer

Tilsyn med mest mulig effekt

Hvert år gjennomfører Ptils fagfolk en lang rekke tilsyn med selskapene i petroleumsnæringen. Nå arbeider vi med å få enda bedre innblikk i hvordan selskapene følger opp våre funn og hvilke tilsynsaktiviteter som gir mest effekt.

Les mer

Vernetjenesten: Svekket, men viktig rolle

Det formelle er på plass, men arbeidstakernes representanter blir presset på tid, kompetanse og innvirkning.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Johan Castberg

24. og 25. mai 2018 førte vi tilsyn med prosjektering og verifikasjon av sjøislaster mot Johan Castberg-innretningen.

Les mer
Samtykker

Wellesley får samtykke til leiteboring i Nordsjøen

Vi har gitt Wellesley Petroleum AS (Wellesley) samtykke til leiteboring av brønn 35/11-21 S.

Les mer

Samtykke gis til bruk av Island Frontier og Island Wellserver på Gjøa

Vi har gitt operatørselskapet Neptune Energy (Neptune) samtykke til bruk av brønnintervensjonsinnretningane Island Frontier og Island Wellserver på Gjøa.

Les mer

Shell får samtykke til leiteboring i Norskehavet

Vi har gitt A/S Norske Shell (Shell) samtykke til leiteboring av brønn 6304/3-1 i utvinningsløyve 832 i Norskehavet.

Les mer

Samtykke til bruk av boreinnretning - Johan Sverdrup

Vi har gitt Equinor Energy (Equinor) samtykke til å ta i bruk deler av boreinnretningen på Johan Sverdrupfeltet.

Les mer
Forbedring gjennom partssamarbeid

Etter en tøff omstilling de siste årene var partene innstilt på å se fremover under Sikkerhetsforums årskonferanse.

Viktige, varige, vanskelige valg

Hvilke verdier settes i spill når man gjør sine valg? spør Ptil-direktør Anne Myhrvold.

RNNP-resultater 2017

Tall fra RNNP 2017 viser positiv utvikling for en rekke risikoindikatorer. Samtidig øker antall alvorlige personskader på sokkelen, og tilbakemeldinger innen arbeidsmiljø, HMS-klima og opplevd risiko peker i feil retning.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering