Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av monumentet

SIKKER - STERK - TYDELIG

Framover vil vi arbeide for å tydeliggjøre ansvar: Ptil skal styrke tilsynet. Selskapene skal sikre utviklingen.

Nyheter

Samtykke til bruk av Maersk Interceptor

Vi har gitt Aker BP samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Maersk Interceptor til produksjonsboring på Ivar Aasen-feltet.

Les mer

Samtykke til bruk av Transocean Equinox på Visund

Vi har gitt Equinor Energy (Equinor) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Transocean Equinox på Visundfeltet.

Les mer

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen.

Les mer

Studie angående evakuering fra flyttbare innretninger

I forbindelse med forberedelser til tilsyn med evakuering, gjennomførte Safetec en analyse for oss om forhold knyttet til evakuering fra flyttbare innretninger.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Equinor – Snorre utvidingsprosjekt

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) og fabrikasjonen av subsea ventiltre til Snorre utvidingsprosjektet.

Les mer

Tilsyn med Martin Linge – materialhåndtering og arbeidsmiljø

Vi har ført tilsyn med Equinor Energy (Equinor) rettet mot materialhåndtering, arbeid i høyden og styring av arbeidsmiljø på Martin Linge A-innretningen.

Les mer

Tilsyn med Wintershall – Rør- og subseaportefølje

Vi førte tilsyn med Wintershall og deres portefølje innen rør, stigerør, kontrollkabler og undervannsanlegg på norsk sokkel tirsdag 12. februar 2019.

Les mer

Tilsyn med Equinor – Njord A

I perioden 11. til 13. november 2018 førte vi tilsyn med Njord A innenfor fagområdene materialhåndtering, løfteutstyr og arbeidsmiljø.

Les mer

Seminar om risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager

Sett av tid til vårt seminar om kunnskapsstatus innen mekaniske eksponeringer og styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager.

Les mer

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Den 10. april offentliggjør vi resultatene fra RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) for 2018. Samtidig ser vi nærmere på to sentrale tema innen arbeidet med forbedring av helse, miljø og sikkerhet i næringen.

Les mer

Fagdag om sikring

Hva er innsiderisiko og hva er beste praksis for å håndtere dette i et helhetlig risikostyringsperspektiv? Vi inviterer til fagdag om sikring onsdag 15. mai.

Les mer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2019: Sikkerhet og sårbarhet

Tirsdag 28. mai er det igjen klart for Sikkerhetsforums årskonferanse. Sett av datoen og meld deg på nå!

Les mer
Seminar om beredskap

Evaluering av områdeberedskap v/ Arnt Heikki Steinbakk, Ptil.

Arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten

Går utviklingen riktig vei? Foredrag av Anne Myhrvold, direktør, Ptil.

Forebyggende arbeidsmiljøarbeid i en syklisk bransje

Hva er den langsiktige utviklingen og hva er de største arbeidsmiljøutfordringene? Hva lykkes vi godt med?

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering