Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les Dialog nettmagasin

Ny utgåve av Dialog

Vikingane snakka om umdǿmi. I dag seier vi omdøme. Men meininga er den same.
Det handlar om den domen andre feller over deg. Men kva har dette å seie for oljebransjen?

Nyheter

RNNP spørjeskjemaundersøking - vi vil høyre di meining!

I perioden 16. oktober til 26. november 2017 gjennomfører Ptil ei spørjeskjemaundersøking i regi av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP). Vi håper flest mogleg av de som arbeider offshore og på landanlegga tar dykk tid til å svare på undersøkinga!

Les mer

Tilsyn med ExxonMobil – Jotun B

I perioden 1. september 2016 til 24. november 2016 førte vi tilsyn med ExxonMobil sine aktiviteter i forbindelse med modulbasert boreanlegg og permanent plugging og forlating av brønnene på Jotun B innretningen.

Les mer

Samtykke til leiteboring

Statoil Petroleum as (Statoil) er operatør for utvinningsløyve 190 i Nordsjøen. Vi har gitt selskapet samtykke til å bore leitebrønn 30/8- 5.

Les mer

Samtykke til bruk av Songa Endurance

Statoil Petroleum ASA (Statoil) har fått samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Songa Endurance for boring og komplettering av brønn 31/2-F-6 på Trollfeltet.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med ExxonMobil – Jotun B

I perioden 1. september 2016 til 24. november 2016 førte vi tilsyn med ExxonMobil sine aktiviteter i forbindelse med modulbasert boreanlegg og permanent plugging og forlating av brønnene på Jotun B innretningen.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Vi har ført oppfølgingstilsyn med alarmbelastningen og Human Factors forhold på Mongstad.

Les mer

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup-prosjektet

Vi førte i perioden 7. – 8. september tilsyn med fabrikasjon av bruer og flammebommer og Statoil sin oppfølging av dette for Johan Sverdrup-prosjekt. Tilsynet ble gjennomført ved Rosenberg WorleyParsons AS (Rosenberg).

Les mer

Tilsyn med Maersk Invincible – Valhall DP

4. og 6. september 2017 førte vi tilsyn med Aker BP sine stedsspesifikke konstruksjonsanalyser og vurderinger for bruk av Maersk Invincible ved Valhall DP.

Les mer
Læring og forebygging etter Macondo

Lars Herbst, direktør i den amerikanske sikkerhetsmyndigheten BSEE, holdt en presentasjon om læring og forebygging i lys av Deepwater Horizon-katastrofen i 2010.

Kampen om omdømmet

Oppdrettsnæringen har i likhet med oljebransjen hatt utfordringer knyttet til omdømmet. Har vi noe å lære av hverandre? Les mer i siste utgave av Dialog.

Barrierer på tre minutt

Den siste utgaven av barrierenotatet gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer. Last ned Barrierenotatet 2017.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering