Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av forsiden av nettmagasin

Står sikkerheten ved et veiskille?

Vi har stilt spørsmålet til en rekke personer i og utenfor petroleumsnæringen.

Nyheter

CSBs Deepwater Horizon-gransking fullført

U.S. Chemical Safety and Hazard investigation board (CSB) har nå fullført sin gransking av Deepwater Horizon-ulykken i Mexicogulfen i 2010. Ptil har gjennomgått resultatene og anbefalingene fra rapportene og vurdert dette opp mot situasjonen på norsk sokkel.

Les mer

Seminar: Permanent plugging av brønner — en HMS-utfordring?

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under seminaret 9. november i Oslo kan du være med og diskutere problemstillinger og løsninger.

Les mer

Topplederne samler seg om sikkerhet

Lederne innen olje og gass samles i Stavanger 29. november 2016 for å diskutere veien videre for sikkerhetsarbeidet i bransjen. Petroleumstilsynet er arrangør for Topplederkonferansen. Varig endring – valg ved et veiskille er tittelen for konferansen.

Les mer

Ptil gransker brann på Statfjord A

Ptil har iverksatt gransking av brannen i utstyrsskaftet på Statfjord A 16. oktober.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Stena Drilling AS – Stena Don

Ptil førte i perioden 19.-22. september 2016 tilsyn med utblåsingssikkerhetsventil (BOP) og kontrollfunksjoner på Stena Don etter oppgradering og installering av ny BOP.

Les mer

Tilsyn med Njord A - bærende konstruksjoner og maritime systemer

Ptil førte 29. og 30. september 2016 tilsyn med Statoil knyttet til tidligfasevurderinger og analyser av bærende konstruksjoner og maritime systemer på Njord A.

Les mer

Tilsyn med Mongstad – oppfølging av hendelser

Ptil har ført tilsyn med Statoil sin oppfølging etter hendelsene på Mongstad i juni hvor et dreiestål løsnet fra dreiebenk under maskinering og en lastearm ble utilsiktet frakoblet.

Les mer

Tilsyn med Ekofisk 2/4 K og 2/4 B – elektriske anlegg

Ptil førte i perioden 5.8. - 10.8.2016 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav til elektriske anlegg.

Les mer
RNNP: Akutte utslipp 2015 Del 2

Hvordan forebygge akutte utslipp?

RNNP: Akutte utslipp 2015 Del 1

Presentasjon av resultater og trender for RNNP AU 2001-2015.

Ny rapport om årsakene til økt dokumentasjon

Dokumentasjonsmengden i forbindelse med utbygging og drift på norsk sokkel har økt kraftig de siste årene. Det kan gi økt risiko. En ny rapport fra Ptil peker på årsakene til den kraftige veksten og skisserer mulige tiltak for å redusere dokumentasjonsmengden.

Video

Permanent plugging av brønner — en HMS-utfordring?

I løpet av de neste 30-40 årene skal 2-3000 brønner på norsk sokkel stenges og forlates for godt. Men er dagens praksis med brønnplugging akseptabel for miljø og personell? Under seminaret 9. november i Oslo kan du være med og diskutere problemstillinger og løsninger.

Les mer

Topplederne samler seg om sikkerhet

Lederne innen olje og gass samles i Stavanger 29. november 2016 for å diskutere veien videre for sikkerhetsarbeidet i bransjen. Ptil er arrangør for Topplederkonferansen Varig endring – valg ved et veiskille.

Les mer

Seminar om styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager

Petroleumstilsynet inviterer til seminar om styring av risiko for utvikling av muskel- og skjelettplager 30. november 2016.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering