Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Hovedtema 2017

Næringen endres, og presset øker. De siste to årene har vært preget av alvorlige hendelser.
I 2017 skal utviklingen snus - med Ptil som pådriver og næringen som utøver.

Nyheter

Samtykke til leiteboring i Norskehavet

Wintershall har fått samtykke til å bore ein leitebrønn i Norskehavet.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Visund A

Vi har ført tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av bore- og brønnoperasjoner på Visund A-innretningen.

Les mer

Tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø – Statfjord B

Vi har ført tilsyn med Statoil og COOR, og deres styring av beredskap og styring av arbeidsmiljø på Statfjord B.

Les mer

Riksrevisjonen gjennomfører forvaltningsrevisjon av Ptil

Riksrevisjonen har besluttet å gjennomføre en forvaltningsrevisjon for å se på om Ptils virkemiddelbruk er i henhold til Stortingets vedtak og forutsetninger. - Vi er positive til en slik gjennomgang, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

Les mer
Sikringsdagen 2017

Integrert risikostyring var hovedtema under Ptils fagdag om sikring.

Organisatorisk læring

Læring er viktig på alle nivå i næringa, på systemnivå, på bransjenivå og på fag- og individnivå. Men korleis lærer vi?

Barrierer på tre minutt

Den siste utgaven av barrierenotatet gir tydligere forklaring av hva barrierer er, og utdyper samspillet mellom tekniske, organistoriske og operasjonelle barrierelementer. Last ned Barrierenotatet 2017.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering