Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Bilde av

Arctic Safety Summit 2015

Få med deg årets viktigste arrangement om Arktis.

Samtykker

Wintershall får samtykke til leiteboring

Wintershall har fått samtykke til å bore leitebrønn 35/11- 18 i Nordsjøen.

Les mer

Likelydende brev om utforming av samtykkesøknader

I et likelydende brev til petroleumsnæringen til havs ber Petroleumstilsynet om at selskapene sorterer ut delene av samtykkesøknaden som er av betydning for Miljødirektoratets behandling i et eget vedlegg til søknaden.

Les mer

Premier Oil Norge AS får samtykke til leiteboring

Premier Oil Norge AS (PONAS) har fått samtykke til å bore leitebrønn 3/7-10 S i den sørlege delen av Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til bruk av Scarabeo 5 på Snøhvitfeltet

Ptil har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Scarabeo 5 for boring og komplettering av brønn 7121/4-G-4 H.

Les mer
Livbåter: Endringer i regelverket

Petroleumstilsynet har oversendt utkast til oppdatert HMS-regelverk til Arbeids- og sosialdepartementet.

Lars Harald Blikra - Mannen som måtte snakka sant

Geolog Lars Harald Blikra måtte gjøre nøye risikovurderinger da fjellpartiet Mannen holdt på å rase. I denne utgaven av Dialog tar vi for oss risiko. Les mer i nettmagasinet Dialog.

Oppstart av Dokumentasjonsprosjektet

Petroleumstilsynet har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å redusere dokumentasjonsmengden i industrien.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering