Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Sikkerhetsforums årskonferanse

Betyr mindre penger mer risiko? Under tittelen "Usikre tider?" ser årets konferanse på risiko, rammer og konsekvenser. Sett av tirsdag 9. juni!

Meld deg på

Seminar: Risiko ved subsea gassutslipp

Petroleumstilsynet (Ptil) og SINTEF inviterer til seminar om risiko ved subsea gassutslipp, med spesielt fokus på hvordan gassen stiger til overflaten. Seminaret holdes i Stavanger 27. mai 2015.

Les mer

Nye fakta om arbeidsmiljø og helse i Norge

Torsdag 28. mai klokken 10.00 offentliggjøres det oppdaterte kunnskapsunderlaget for myndighetene og partene i arbeidslivet. Tilstanden i norsk arbeidsmiljø og arbeidsliv presenteres.

Les mer

Sikkerhetsforums årskonferanse 2015

Tittelen på årets konferanse er «Usikre tider?». Hovedtemaer vil være risiko, rammer og konsekvenser. Betyr mindre penger mer risiko?

Les mer

Konstruksjonsdagen 2015

Petroleumstilsynet ønsker velkommen til Konstruksjonsdagen torsdag 27. august 2015.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering