Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

ONS 2014: Arctic Safety

Fikk du ikke tid til å besøke oss på ONS? Da kan du se filmen alle snakker om her i stedet.

Se video
Tilsyn

Tilsyn med helidekk og helikopteroperasjoner i Ekofiskområdet

Ptil har med bistand fra Luftfartstilsynet gjennomført tilsyn med helidekk og helikopteroperasjoner på tre innretninger i Ekofiskområdet.

Les mer

Tilsyn med Statoil - beredskap på Veslefrikk

Tilsyn med Statoils styring av beredskap på Veslefrikk.

Les mer

Tilsyn innenfor elektro, sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet på Statfjord A

Ptil har ført tilsyn med Statoils styring på områdene elektriske anlegg, instrumenterte sikkerhetssystemer og teknisk sikkerhet på Statfjord A

Les mer

Rapport etter tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på Gyda

Ptil har ført tilsyn med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning hos Talisman, spesielt rettet mot struktur, oppgaver og samordning av HMS- og vernearbeidet i arbeidsmiljøutvalg og samordning av verneombud i Gyda-organisasjonen.

Les mer
Samtykker

Samtykke til bruk av Songa Trym på Osebergfeltet

Statoil har fått samtykke til bruk av Songa Trym til permanent plugging av brønn på Osebergfeltet.

Les mer

Samtykke til bruk av Transocean Leader på Svalin

Bruk av Transocean leader til plugging av brønn på Svalinfeltet.

Les mer

Samtykke til bruk av Transocean Winner på Alvheim og Bøyla

Ptil har gitt Det norske oljeselskap ASA (Det norske) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Transocean Winner for produksjonsboring på Alvheim og Bøyla i Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til bruk av innretningar i Alvheim-området

Ptil har gitt Det norske ASA (Det norske) samtykke til å ta i bruk eksisterande innretningar på felta Alvheim, Vilje og Volund, samt det nye feltet Bøyla, i Nordsjøen.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering