Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av forsiden av nettmagasin

Ny utgave av Dialog

Står sikkerheten ved et veiskille? er hovedtemaet for denne utgaven av Dialog. Vi har stilt spørsmålet til en rekke personer i og utenfor petroleumsnæringen.

Tilsyn

Tilsyn med vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr på Nyhamna

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 23.8-25.8.2016 tilsyn med vedlikeholdsstyring av sikkerhetskritisk utstyr på Nyhamna.

Les mer

Tilsyn med Statoil - Oseberg Øst

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 25.-30.4.2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin håndtering av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Oseberg Øst.

Les mer

Tilsyn med Statoil - Statfjord A

Ptil har i perioden 11.5.2016 – 10.6. 2016 ført tilsyn med Statoils planlegging og gjennomføring av permanent plugging og forlating (PP&A) av brønner på Statfjord A (SFA).

Les mer

Tilsyn med arbeidstakermedvirkning på Kvitebjørn, Sleipner og Åsgard A

Ptil har ført tilsyn med arbeidstakermedvirkning i modifikasjoner og vedlikehold på Kvitebjørn, Sleipner og Åsgard A.

Les mer
Sikkerhetslunsjen 2016: Står sikkerheten ved et veiskille?

Ptils sikkerhetslunsj under ONS 2016 samlet bransjens viktigste beslutningstakere til å diskutere hvorvidt sikkerheten står ved et veiskille.

Ny rapport om årsakene til økt dokumentasjon

Dokumentasjonsmengden i forbindelse med utbygging og drift på norsk sokkel har økt kraftig de siste årene. Det kan gi økt risiko. En ny rapport fra Ptil peker på årsakene til den kraftige veksten og skisserer mulige tiltak for å redusere dokumentasjonsmengden.

Ptil på ONS 2016: Står sikkerheten ved et veiskille?

Står sikkerheten ved et veiskille? Spørsmålet skapte stort engasjement under oljemessen ONS i Stavanger.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering