Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Ptil på egne bein

Besøk oss på ONS 2014 - nå for første gang med egen stand.

Hall E- 544
Tilsyn

Tilsyn med BP Norge AS – Ula

Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, gjennomførte 11. til 13. juni 2014 tilsyn på Ula-innretningen.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Tjeldbergodden

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 11.-13.6.2014 tilsyn med elektriske anlegg på Tjeldbergodden.

Les mer

Tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS – Gjøa-innretningen

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 5.5. – 8.5.2014 tilsyn med GDF SUEZ E&P Norge AS (GDF) ombord på Gjøa-innretningen.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Heimdal

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, i perioden 24. mars-18. juni 2014, tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin oppfølging av storulykkes- og arbeidsmiljørisiko knyttet til modulær borerigg (MDR) for midlertidig bruk til plugging av brønner på Heimdal- innretningen.

Les mer
Samtykker

Samtykke til installasjon og midlertidig drift – Heimdal

Statoil har fått samtykke til installasjon og midlertidig drift av modulær borerigg på Heimdal-innretningen.

Les mer

Samtykke til å ta i bruk innretning på Valemon-feltet

Statoil har fått Petroleumstilsynets samtykke til å ta i bruk Valemon-innretningen med tilhørende installasjoner på Valemon-feltet.

Les mer

Samtykke til leteboring med Leiv Eiriksson

RWE-DEA Norge AS har fått samtykke til leteboring av brønn 35/9-X S Atlas i utvinningstillatelse 420 i Nordsjøen med den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson.

Les mer

Samtykke til bemannede undervannsoperasjoner på Martin Linge prosjektet

Total E&P Norge AS har fått samtykke til å gjennomføre bemannede undervannsoperasjoner på Martin Linge prosjektet.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering