Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

ONS 2014: Arctic Safety

Fikk du ikke tid til å besøke oss på ONS? Da kan du se filmen alle snakker om her i stedet.

Se video
Nyheter

Samtykke til bruk av Mærsk Giant som boligkvarter på Ymefeltet

Ptil har gitt Talisman Energy Norge AS (Talisman) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Mærsk Giant som boligkvarter på Ymefeltet.

Les mer

Tilsyn med Gassco – teknisk sikkerhet og drift Kollsnes

Ptil gjennomførte i perioden 17.-19.6.2014 et tilsyn på Kollsnes gassbehandlingsanlegg rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.

Les mer

Tilsyn med Statoil – teknisk sikkerhet og drift Sture

Ptil gjennomførte i perioden 17.-19.6.2014 et storulykkestilsyn på Stureterminalen rettet mot fagområdene teknisk sikkerhet og sikker drift.

Les mer

Samtykke til å ta i bruk Valemon rikgassrøyrleidning

Ptil har gitt Gassco AS samtykke til å ta i bruk Valemon rikgassrøyrleidning mellom felta Valemon og Heimdal i Nordsjøen.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med styring av materialhåndtering i Aasta Hansteen-prosjektet

Ptil har gjennomført tilsyn med hvordan Statoil tilrettelegger for sikker materialhåndtering i utbyggingsprosjektet for Aasta Hansteen-innretningen.

Les mer

Tilsyn med kompetanse innenfor boring på flyttbare innretninger

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn i form av en kartlegging av kompetanse på området boring rettet mot samtlige boreentreprenører.

Les mer

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18.-20. juni 2014 tilsyn med Statoil knyttet til planlegging og utførelse av stillasarbeid på Mongstad.

Les mer

Tilsyn med drift av alarmsystemer – West Elara

Ptil førte den 3.6. 2014 tilsyn med North Atlantic Drilling sin oppfølging av alarmsystemet i borekontrollrommet på den flyttbare boreinnretningen West Elara.

Les mer
Samtykker

Samtykke til å ta i bruk Valemon rikgassrøyrleidning

Ptil har gitt Gassco AS samtykke til å ta i bruk Valemon rikgassrøyrleidning mellom felta Valemon og Heimdal i Nordsjøen.

Les mer

Lundin har fått samtykke til bruk av Rowan Viking på Edvard Griegfeltet

Lundin Norway AS har fått samtykke frå Ptil til bruk av Rowan Viking for å bora produksjonsbrønnar på Edvard Griegfeltet.

Les mer

Samtykke til bruk av havbotnbrønn på Draugen

A/S Norske Shell har fått samtykke til bruk av havbotnbrønnen G1 på Draugenfeltet.

Les mer

Samtykke til leiteboring med Transocean Spitsbergen

Statoil Petroleum as har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Spitsbergen for boring av brønn 7220/2-1 Isfjell, som høyrer til utvinningsløyve 714.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering