Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

RNNP-resultater for 2014 og overordnede signaler for 2015 legges fram 24. april.

Les mer
Nyheter

Tilsyn med Martin Linge utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet gjennomførte 26.3.2015 tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) og utbyggingsprosjektet for Martin Linge lagerskip.

Les mer

Tilsyn med Wintershall Norge AS – Brage

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med Wintershall Norge AS (WINO) innen kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold på Brageinstallasjonen.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhilips – Ekofisk 2/4 K-B

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med ConocoPhilips (CoPSAS) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-K-B.

Les mer

Tilsyn med Lundin Norway AS – Edvard Grieg

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med Lundin Norway AS (Lundin) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Edvard Grieg.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Martin Linge utbyggingsprosjekt

Petroleumstilsynet gjennomførte 26.3.2015 tilsyn med Total E&P Norge AS (Total) og utbyggingsprosjektet for Martin Linge lagerskip.

Les mer

Tilsyn med Wintershall Norge AS – Brage

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn med Wintershall Norge AS (WINO) innen kran og løfteoperasjoner, og styring av vedlikehold på Brageinstallasjonen.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhilips – Ekofisk 2/4 K-B

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med ConocoPhilips (CoPSAS) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-K-B.

Les mer

Tilsyn med Lundin Norway AS – Edvard Grieg

Petroleumstilsynet gjennomførte med bistand fra Luftfartstilsynet (LT) tilsyn med Lundin Norway AS (Lundin) sin styring av beredskap, inkludert helikopteroperasjoner på Edvard Grieg.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering