Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Foto av forsiden av nettmagasin

Ny utgave av Dialog

Tema for denne utgaven er sikkerhet i nordområdene. Les tidsskriftet som nettmagasin eller bestill papirkopi.

Ptils dokumentasjonsprosjekt - Beskrivelse og status

Torsdag 12. november arrangerte Ptil temadag om næringens dokumentasjonskrav, hvor det blant annet ble stilt spørsmål ved om den store mengden dokumentasjon i næringen er en sikkerhetsrisiko.

Status og signaler for nordområdene - Arctic Safety Summit Tromsø 2015

Under Ptils tredager lange konferanse Arctic Safety Summit i Tromsø sto sentrale utfordringer ved petroleumsvirksomhet i nord på agendaen.

Mennesker og arbeidsmiljø i nordområdene - Arctic Safety Summit Tromsø 2015

Områda lengst nord på norsk sokkel er på vinterstid prega av is, mørke og kulde, skiftande vêrforhold og lange avstandar til land. Korleis påverkar desse ekstreme forholda menneska som skal arbeida i dei mest utsette områda?

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering