Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Sikkerhet – status og signaler
2014–2015

Hvordan drive sikkert når volumene minker, kostnadene øker og inntektene svinner?

Les magasinet
Nyheter

Statoil får samtykke til leiteboring

Statoil er operatør for utvinningsløyve 602 i blokk 6706/12 i Norskehavet.

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk 2/4 J

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 17.11 – 15.12.14 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav innenfor fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet ved drift og vedlikehold av Ekofisk 2/4 J (EkoJ).

Les mer

Tilsyn med Esso – Slagentangen

Petroleumstilsynet gjennomførte 9.–10.2.2015 tilsyn med Esso Slagentangen som omfattet overflatevedlikehold og korrosjon under isolasjon (KUI).

Les mer

Kostnadskutt - en miljørisiko?

Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet inviterer til seminar om hvilken betydning nedskjæringene i petroleumsnæringen har for ytre miljø. Seminaret holdes i Stavanger 17. mars 2015.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Esso – Slagentangen

Petroleumstilsynet gjennomførte 9.–10.2.2015 tilsyn med Esso Slagentangen som omfattet overflatevedlikehold og korrosjon under isolasjon (KUI).

Les mer

Tilsyn med ConocoPhillips – Ekofisk 2/4 J

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 17.11 – 15.12.14 tilsyn med ConocoPhillips (COPSAS) sitt arbeid med å sikre etterlevelse av regelverkets krav innenfor fagområdene teknisk sikkerhet og prosessikkerhet ved drift og vedlikehold av Ekofisk 2/4 J (EkoJ).

Les mer

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i 2014 tilsyn med temaet ledelse og storulykkerisiko mot selskapene Total, COSL, Det norske, Island Offshore, Lundin, Saipem og Shell.

Les mer

Tilsyn med ExxonMobil – Jotun A

Ptil gjennomførte 8.12-12.12 2014 tilsyn med ExxonMobil sin styring av kran- og løfteoperasjoner og styring av vedlikehold for løfteutstyr på Jotun A.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering