Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

ONS 2014: Arctic Safety

Fikk du ikke tid til å besøke oss på ONS? Da kan du se filmen alle snakker om her i stedet.

Se video
Nyheter

Presentasjoner fra konstruksjonsdagen 2014

Petroleumstilsynets temadag om konstruksjonssikkerhet 27. august 2014 tok opp erfaringer om nye og eksisterende konstruksjoner. Ptils presentasjoner fra temadagen er nå tilgjengelige for nedlasting.

Les mer

Samtykke til leiteboring med Transocean Spitsbergen

Statoil Petroleum as har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Spitsbergen for boring av brønn 7220/2-1 Isfjell, som høyrer til utvinningsløyve 714.

Les mer

Samsvarsuttalelse til Rowan Norway Limited for Rowan Viking

Den oppjekkbare boreinnretningen Rowan Viking har fått Petroleumstilsynets (Ptil) samsvarsuttalelse (SUT).

Les mer

Petroleumstilsynet på ONS 2014

Rakk du ikke å besøke oss under ONS? Se vår oppsummering på video.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn med Statoil – Mongstad

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 18.-20. juni 2014 tilsyn med Statoil knyttet til planlegging og utførelse av stillasarbeid på Mongstad.

Les mer

Tilsyn med Norske Shell Nyhamna – Ormen Lange

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte i perioden 20.-22.5.2014 tilsyn med detaljprosjektering og barrierestyring av Nyhamnautvidelse-prosjektet hos Kværner.

Les mer

Tilsyn med COSL Drilling Europe AS – COSLPromoter

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte, i perioden 24.6. -3.7.2014, tilsyn med COSL Drilling Europe A/S (CDE) og selskapets operasjoner med boreinnretningen COSLPromoter.

Les mer

Tilsyn med BP Norge AS – Ula

Petroleumstilsynet (Ptil), med faglig bistand fra Telenor Maritim Radio, Radioinspeksjonen, gjennomførte 11. til 13. juni 2014 tilsyn på Ula-innretningen.

Les mer
Samtykker

Samtykke til leiteboring med Transocean Spitsbergen

Statoil Petroleum as har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Spitsbergen for boring av brønn 7220/2-1 Isfjell, som høyrer til utvinningsløyve 714.

Les mer

Pålegg til Statoil etter gransking av hydrokarbonlekkasje på Statfjord C

Ptil har gitt Statoil pålegg etter granskingen av hydrokarbonlekkasjen på Statfjord C. Granskingen identifiserte alvorlige brudd på regelverket.

Les mer

Samtykke til leiteboring med Transocean Leader

Statoil har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Leader for boring av brønn 25/8-18 S i den midtre delen av Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til leiteboring med Transocean Spitsbergen

Statoil har fått samtykke til leiteboring med den flyttbare boreinnretninga Transocean Spitsbergen for boring av brønn 7319/12-1 Pingvin, som høyrer til utvinningsløyve 713.

Les mer

Sevesokonferansen 2014

Storulykkemyndighetene inviterer til den nasjonale Sevesokonferansen i Tønsberg 10. september 2014.

Les mer

Granskingskonferansen 2014

Granskningskonferansen arrangeres 16.-17. september i Stavanger med relevante tema for alle som jobber med granskning innen olje- og gassindustrien.

Les mer

Beredskapsdagene i olje og gass 2014

Beredskapsdagene i olje og gass er et faglig møtested for folk i oljebransjen i Norge. Hold av datoene 23. - 24. oktober 2014

Les mer

Konferanse om eksponeringsscenarier

Eksponeringsscenarier er et viktig element i kjemikalieregelverket, REACH. Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Norsk Industri og Petroleumstilsynet inviterer virksomheter som bruker kjemikalier til konferanse om temaet 24. oktober.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering