Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Les mer

Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2015 viser negativ utvikling på flere områder. Det gir grunn til bekymring.

Nyheter

Petroleumstilsynet sin årsrapport 2015

Petroleumstilsynet sin årsrapport kjem ut i siste halvdel av april og fell saman med publiseringa av Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Les mer

Tilsyn på Gullfaks C

Ptil førte 15.-17. mars 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av materialhåndtering og stillaser samt vedlikehold av løfteutstyr og stillaser på Gullfaks C.

Les mer

Tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Eldfisk B og Ekofisk K

Ptil har ført tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnitt mellom ConocoPhillips Norge AS (CoPNo), boreentreprenør Archer AS (Archer) og bore- og brønnserviceselskap.

Les mer

RNNP 2015: Står sikkerheten ved et veiskille?

Tall fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2015 viser negativ utvikling på flere områder. Dette bekymrer Petroleumstilsynet.

Les mer
Tilsyn

Tilsyn på Gullfaks C

Ptil førte 15.-17. mars 2016 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) sin styring av materialhåndtering og stillaser samt vedlikehold av løfteutstyr og stillaser på Gullfaks C.

Les mer

Tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko på Eldfisk B og Ekofisk K

Ptil har ført tilsyn med styring av storulykke- og arbeidsmiljørisiko i grensesnitt mellom ConocoPhillips Norge AS (CoPNo), boreentreprenør Archer AS (Archer) og bore- og brønnserviceselskap.

Les mer

Tilsyn med Wintershall

Ptil førte 25. februar og 1. mars 2016 tilsyn med Wintershalls oppfølging av forankringssystemer og vurderinger for leteboring i nordområdene.

Les mer

Tilsyn med ledelse og storulykkesrisiko i North Atlantic Drilling

Ptil førte 16.3.2016 tilsyn mot ledelse og reduksjon av storulykkerisiko i North Atlantic Drilling Limited (NADL).

Les mer
Samtykker

Samtykke til intervensjonsarbeid med Island Frontier og Island Wellserver

Wintershall Norge AS har fått samtykke til bruk av dei flyttbare boreinnretningane Island Frontier og Island Wellserver til intervensjonsarbeid i brønnane på Vegafeltet.

Les mer

Statoil får samtykke til leiteboring

Statoil har fått samtykke til å bore to leitebrønnar 30/11-12 S og 30/11-12 A i Nordsjøen.

Les mer

Samtykke til bruk av Stena Don på Framfeltet

Ptil har gitt Statoil samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretninga Stena Don for boring og komplettering av brønn 35/11-B-22 og B-13.

Les mer

Samtykke til bruk av West Epsilon for permanent tilbakeplugging

Statoil har fått samtykke til bruk av West Epsilon for permanent tilbakeplugging av brønnar på Huldra 30/2-A, i utvinningsløyve 051.

Les mer
RNNP 2015

Resultatene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) er klare. Se presentasjonene her. Last ned rapportene.

Sikkerhet - status og signaler 2015-2016

I årets utgave av magasinet Sikkerhet - status og signaler tar vi for oss ti viktige spørsmål om sikkerhet. Les nettmagasin.

Står sikkerheten ved et veiskille?

Delte meninger om status for sikkerhetsarbeidet da Petroleumstilsynet inviterte til debattmøte om utfordringene i virksomheten.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering