Gå til hovedinnhold
Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Bilde av

Arctic Safety Summit 2015

Få med deg årets viktigste arrangement om Arktis.

Livbåter: Endringer i regelverket

Petroleumstilsynet har oversendt utkast til oppdatert HMS-regelverk til Arbeids- og sosialdepartementet.

Oppstart av Dokumentasjonsprosjektet

Petroleumstilsynet har satt i gang et prosjekt som tar sikte på å redusere dokumentasjonsmengden i industrien.

Anne Myhrvold - Sikkerhetsforums årskonferanse 2015

Direktør i Petroleumstilsynet, Anne Myhrvold, sier at trepartssamarbeidet står sterkt, men må allikevel vedlikeholdes gjennom arenaer som Sikkerhetsforum.

Video
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering