Har du Internet explorer 7 må du oppgradere nettleseren din. Hvis du bruker IE 8,9,10 pass på at Compability View er slått av. (knapp til venstre for refresh ikon).

Null aksept for svekket sikkerhet

Dette er Ptils budskap til næringen i årets utgave av tidsskriftet Dialog.

Bestill Dialog
Nyheter

Ptil har fått nytt telefonnummer

Alle i Petroleumstilsynet har fått nye telefonnummer fra 24. november. Ptils sentralbord har nå telefonnummer 51 87 32 00.

Les mer

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup utbyggingsprosjekt

Ptil førte 2.-3. oktober 2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og utbyggingen av Johan Sverdrupfeltet. Tilsynet var rettet mot materialhåndteringsprinsipper, arbeidsmiljø og vedlikehold.

Les mer

Tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L

Ptil førte i perioden 14.-16. oktober 2014 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) og styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L.

Les mer

Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, boring og brønnteknologi på West Venture

Ptil førte i perioden 29. september - 2. oktober 2014 tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) innenfor fagområdene beredskap, boring og brønnteknologi på den flyttbare boreinnretningen West Venture.

Les mer
Tilsyn

Tilsynsrapport etter tilsyn med beredskap, boring og brønnteknologi på West Venture

Ptil førte i perioden 29. september - 2. oktober 2014 tilsyn med North Atlantic Drilling (NAD) innenfor fagområdene beredskap, boring og brønnteknologi på den flyttbare boreinnretningen West Venture.

Les mer

Tilsyn med Statoil - Johan Sverdrup utbyggingsprosjekt

Ptil førte 2.-3. oktober 2014 tilsyn med Statoil Petroleum AS (Statoil) og utbyggingen av Johan Sverdrupfeltet. Tilsynet var rettet mot materialhåndteringsprinsipper, arbeidsmiljø og vedlikehold.

Les mer

Tilsyn med styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L

Ptil førte i perioden 14.-16. oktober 2014 tilsyn med ConocoPhillips Skandinavia AS (COPSAS) og styring av beredskap og helikopteroperasjoner på Ekofisk 2/4-L.

Les mer

Tilsyn med beredskap og arbeidsmiljø - Valhall flanke nord

Ptil førte i perioden 23. - 24. september 2014 tilsyn med BP Norge AS (BP) og Valhall flanke nord. Tilsynet var rettet mot arbeidsmiljø og beredskap.

Les mer
Samtykker

Samtykke til bruk av Songa Dee – Gullfaks

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til bruk av den flyttbare boreinnretningen Songa Dee for produksjonsboring på Gullfaks satellitter, brønnramme P.

Les mer

Shell får samtykke til bruk av Transocean Barents

Shell har fått samtykke til å bruke Transocean Barents til brønnplugging på Draugen.

Les mer

Samtykke til oppstart av konstruksjonsarbeid på Kalstø

Ptil har gitt Gassco AS (Gassco) samtykke til oppstart av konstruksjonsarbeidet på Kalstø ilandføringsanlegg for rørledninger.

Les mer

Samtykke til oppføring av nytt bygg - Hammerfest LNG

Ptil har gitt Statoil Petroleum AS (Statoil) samtykke til oppføring av et nytt logistikk- og vedlikeholdsbygg på Melkøya ved Hammerfest LNG.

Les mer

Hva koster det å kutte?

Vi inviterer til dialogmøte mellom Petroleumstilsynet og næringen. På programmet står dialog om aktuelle saker mellom inviterte gjester og representanter fra Ptils ledelse. Ptils hovedprioriteringer for 2015 presenteres også.

Les mer
Listen er ikke komplett. Kravene til rapportering er beskrevet i regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på land.
Rapportering